Dziewczęca Służba Maryjna

 

Mistrzyni moich dróg.

Pozdrawiam Ciebie Matko

Pozdrawiam Ciebie Pani
nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
w swe dłonie weź nasz los
i wspieraj, byśmy zawsze
nieśli miłości ton"
/ z hymnu DSM /

 

 

Chcemy zawsze gorliwie kochać i poznawać Matkę Najświętszą, modlić się do Nieji Ją naśladować i tak jak Ona "służyć" Panu Jezusowi i Kościołowi.
( z formularza ceremonii przyjęcia do DSM )

 

Nasza parafialna grupa DSM istnieje już od ponad 10 lat. Jesteśmy razem i jest nas dużo. Aktualnie 25 dziewcząt od III klasy szkoły podstawowej po gimnazjum.

 


Na czym ta działalność polega?

To przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Naszą Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, a my wpatrzone w Jej przykład uczymy się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych środowych spotkaniach wspólnie pogłębiamy naszą wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki.

 


Co jeszcze robimy?
 

Przyjaźnimy się, uczymy współpracy w grupie, staramy się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia - w domu, w szkole, w parafii, uczymy się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim staramy się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Uczestniczymy we wszystkich uroczystościach Maryjnych.

 

 

Jak włączyć się do DSM ?
Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć - chcieć coś z siebie dać. - Komu?- Matce Najświętszej,grupie i innym ludziom. Zgłosić swoją gotowość i przejść okres kandydatury.

 


A co potem ?

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ( 8.XII ), która jest naszym patronalnym świętem, kandydatki otrzymują błękitny strój, cudowny medalik i składają przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej. Przechodząc etapy formacji w naszej grupie dziewczęta otrzymują specjalne stopnie: Dziecka Maryi, Bielanki, Choralistki, Przyjaciółki Misji. Każda z dziewcząt należących do naszej grupy DSM ma swoje przywileje, ale również i obowiązki, zadania. Tym co wyróżnia nas spośród dziewcząt naszej parafii to to, że stoimy blisko ołtarza, systematycznie przystępujemy do spowiedzi i Komunii św., znajdujemy się na czele procesji, bierzemy czynny udział w liturgii mszy św. i gromadzimy w sercach owoce duchowe naszej formacji.

 


Naszym obowiązkiem jest w
iernie wypełniać "5 zadań":

 

  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców
  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni,
  • Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

 

Przychodzić na każde spotkanie grupy i codziennie przy rannym pacierzu, odmawiać modlitwy ofiarowania.


Oto nasz codzienny akt ofiarowania. Pomódl się razem z nami:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, uszy i usta moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako Dziecka i własności Twojej. Amen

 

Opiekunem i doradcą duchowym jest ks. Robert Ciastoń

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.