Róże różańcowe

 

Różaniec 

Z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa - to sposób na życie. Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze - życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Jezusa. 

 

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z pięciu Tajemnic:

Radosna (odmawiana w poniedziałek i sobotę)

 

 • Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego. 
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety. 
 • Narodzenie Pana Jezusa. 
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 
 • Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

 

Światła (odmawiana w czwartek)

 

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 
 • Objawienie Siebie na weselu w Kanie. 
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 
 • Przemienienie na górze Tabor. 
 • Ustanowienie Eucharystii.

Bolesna (odmawiana we wtorek i piątek)

 

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu). 
 • Biczowanie Pana Jezusa. 
 • Ukoronowanie koroną z cierni. 
 • Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. 
 • Śmierć na krzyżu.

 

Chwalebna (odmawiana w środę i niedzielę)

 

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 • Zesłanie Ducha Świętego. 
 • Wniebowzięcie Maryi. 
 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

 

Historia Różańca Świętego

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów. 

 


Pozdrowienie anielskie
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

 

Prośba Maryi
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie. 

 

Skuteczna broń
Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach.Tajemnice różańcowe
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. (Dopiero po pięciu wiekach Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany w różancu, dodając do tajemnicy radosnej, bolesnej i chwalebnej tajemnicę światła. Uczynił to w październiku 2002 r. ogłaszając Rok Różańca.) Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele. 

 


Święto Matki Bożej Różańcowej
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary. Jednym z przykładów skuteczności tej modlitwy była zwycięska bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku. Zwycięska bitwa zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie nowowybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali: „Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit”, „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.Październik miesiącem różańca
Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”. 

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.

 

 

Wykaz Róż Różańcowych

 

I

 Róża p.w. św. Anny

26 lipiec

 

II

 Róża p.w. Cecylii

22 listopada

 

III

 Róża p.w. Królowej Różańca Świętego

7 październik

 

IV

Róża p.w. Karoliny

18 listopad

  

V

Róża p.w. Agaty 

Święto  5 luty

 

VI

 Róża p.w. Jadwigi Królowej

 Święto  17 lipca 

 

VII

 Róża p.w. Michała Archanioła

29 września

 

VIII

Róża p.w. Kingi

24 lipiec

 

IX

 Róża p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

27 czerwca

 

Róża p.w. Elżbiety Węgierskiej

17 listopada

  

XI

 Róża p.w. Barbary

4 grudnia

 

XII

 Róża p.w. Urszuli Ledóchowskiej

29 maj 

                                                                                                                                  

XIII

 Róża p.w. Faustyny Kowalskiej

5 październik

 

XIV

 Róża p.w. Anieli Salawy

 9 wrzesień

    

XVI

 Róża p.w. Rity

22 maj

 

XVII

 Róża p.w. Weroniki

 Święto  4 luty

 

XVIII

 Róża p.w. Doroty

25 czerwiec

 

XIX  

Róża p.w. Franciszka z Asyżu

 4 październik

 

XX  

Róża p.w. Stanisława Szczepanowskiego bpa i męcz.

8 maj

 

XXI

Róża p.w. Józefa Oblubieńca

19 marzec

                                               

XXII

Róża p.w. Brygidy

23 lipiec

 

 

W naszej wspólnocie parafialnej zmiany tajemnic Różańcowych odbywają się w każdą I-szą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.00.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.