Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

Wydarzenia

 

Diecezjalne Studium Rodziny w Tarnowie

Diecezjalne Studium Rodziny jest propozycją dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z małżeństwem i rodziną. Wykłady obejmują zagadnienia z teologii, prawa kanonicznego, psychologii rodziny, pedagogiki i z naturalnych metod rozpoznawania płodności zgodnie z metodą prof. Rötzera.

 

Studium trwa dwa lata. 10 października rozpoczyna się XVIII jego edycja. Wszystkie wykłady będą odbywać się Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Informacje i zapisy: Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin tel. 14-631-73-60, drtarnow@gmail.com


Ważne informacje - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

31 sierpnia 2020 roku o godz. 16.30 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego Mszą świętą w Kościele w Żyrakowie

 

1 wrzesień 2020 - Szkoła w Żyrakowie

 

 W związku z sytuacją epidemiczną w kraju ,uroczystość rozpoczęcia przyjmuję inną formę.

 

Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami:

 

kl. I godz.9.00 - sala teatralna (wejście od strony hali) z dzieckiem przychodzi tylko jedna osoba dorosła.

 

kl. II godz.9.00 - sala 7- wejście głównymi drzwiami

 

kl. III godz.9.15- sala 11- wejście głównymi drzwiami

 

kl. IV godz.9.30- sala 38- wejście głównymi drzwiami

 

kl. V godz.9.45- sala 25- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VI godz 10.00- sala 21- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VII a godz.10.15- sala 28- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VII b godz.10.30- sala 36- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VIII godz 10.45- sala 37- wejście głównymi drzwiami

 

Szanowni Państwo, zgodnie z rekomendacją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szkół na rok szkolny 2020/2021, proszę o wyposażenie dzieci w przyłbice lub maseczki. Uczniowie będą się w nich poruszać w części wspólnej budynku. W trakcie zajęć, nie będą wymagane.


Informacja

Decyzją Księdza Bpa w naszej parafii nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza parafialnego. Rozpoczyna pracę w naszej wspólnocie Ks. Jakub Kulpa, którego serdecznie witamy i życzymy wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie. 


Rzecznik Episkopatu: przestrzeganie zaleceń sanitarnych wyrazem naszej odpowiedzialności

Przestrzeganie zaleceń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa, to wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem, a także stosowanie w praktyce ewangelicznej zasady miłości bliźniego i troski o dobro wspólne – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

 

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że od początku pandemii, biskupi, Prezydium i Rada Stała KEP, wskazują na konieczność dostosowywania się do rygorów wprowadzanych przez służby sanitarne, tak by nie dochodziło do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

„Respektowanie zarządzeń władz państwowych jest naszym obowiązkiem. W tej sprawie chodzi jednak również o wzajemną troskę o nasze zdrowie, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, szczególnie o seniorów i osoby z poważnymi chorobami przewlekłymi, którzy są najbardziej zagrożeni skutkami Covid-19” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

 

Dodał, że zakrywanie ust i nosa, w miejscach określonych przez służby sanitarne – w tym w kościołach i kaplicach – jest prostym gestem, który świadczy o odpowiedzialności i dojrzałości. „Podobnie przestrzeganie zasad higieny, m.in. dezynfekcja rąk, to zachowania, które pokazują nasze podejście do ewangelicznej zasady miłości bliźniego, o której w czasie pandemii wielokrotnie przypomina papież Franciszek” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

 

Ks. Rytel-Andrianik poprosił też o dalszą modlitwę w intencji: ustania pandemii, ofiar koronawirusa, zmarłych i ich rodzin oraz lekarzy, ratowników, pielęgniarek, personelu medycznego, wolontariuszy, a także wszystkich, którzy niosą pomoc chorym.


INFORMACJE

Zgodnie z rozporządzedniem Rady Ministrów

nadal jest aktualny obowiązek

zakrywania ust i nosa

przy pomocy części odzieży albo maseczki.

Obowiązek dotyczy wszystkich wiernych

uczestniczących w czynnościach lub obrzędach religijnych.


Ważne!

 

Od 30 maja nie będzie obowiązywał limit wiernych mogących uczestniczyć w Mszach Świętych i nabożeństwach. W kościołach nadal trzeba nosić maseczki oraz zachowywać od siebie odległość.

 

W procesji może wziąć udział nie więcej niż 150 osób. Ze względu na niemożność zachowania 2 metrów jeden od drugiego trzeba mieć maseczkę.

 

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, ks. Bp Ordynariusz serdecznie zaprasza wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Ks. Bp pisze 'W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

 • – osób w podeszłym wieku
 • – osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
 • – osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Ks, Bp Ordynariusz znosi również ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.


W a ż n e !

 1. W kościele może przebywać jednocześnie 1 osoba na 10m2, co w przypadku naszego kościoła, daje liczbę 52 osób. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów podczas nabożeństw. Przypominamy również, iż wierni, uczestniczący w czynnościach lub obrzędach religijnych w kościele, mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki.

 

 1. Prosimy aby wchodząc do kościoła zabrać ze sobą kartę wstępu, z przedsionka, by wchodzące kolejne osoby wiedziały ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu w przedsionku, prosimy nie wchodzić do wnętrza.

 

 1. W związku z trwającymi ograniczeniami ks. biskup podtrzymuje dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

 

 1. Codziennie pół godz. Przed nabożeństwami możliwość skorzystania ze spowiedzi.

Informacje

W związku ze 100-leciem Koronacji Obrazu Matki Bożej Zawadzkiej Ks. dr Grzegorz Baran przygotował czytanki majowe. Serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w nabożeństwach majowych w Kościele, aby w swoich domach włączyli się poprzez modlitwę Litanią Loretańską. Można także zapoznać się z Historią Sanktuarium Zawadzkiego. Czytanki znajdują się w zakładce Aktualności - czytanki. 


Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r. - AKTUALIZACJA - maj

W związku ze zmieniającą się sytuacją, dotyczącą m.in. zmniejszenia się obostrzeń co do liczby uczestników nabożeństw w kościołach, a także z licznymi zapytaniami wiernych i duszpasterzy w sprawie możliwości organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu i miesiącach wakacyjnych, zmianom ulegają niektóre zapisy komunikatu, który w aktualnej wersji brzmi:

 

 1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce uroczystości pierwszokomunijne w maju nie będą organizowane.
 2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.
 3. Istnieje możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych), przy czym decyzja o organizacji tych uroczystości będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować przepisy państwowe co do ilości osób mogących przebywać na nabożeństwie w kościele oraz wszelkie inne środki ostrożności. Uroczystości pierwszokomunijne mogą odbywać się nie tylko w niedziele, ale w zależności od potrzeby (podział na kilka grup) również w dni powszednie. Dzieci, których rodzice nie zdecydują się wziąć udziału w uroczystościach w wyżej wymienionym okresie, mają prawo przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w ustalonym z proboszczem parafii późniejszym terminie.
 4. Katecheci, korzystając z możliwości katechezy zdalnej i kontaktu przy pomocy dostępnych środków komunikacji internetowej z dziećmi, które przygotowują się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, powinni podjąć z nimi temat przesunięcia terminu tej uroczystości, aby przyjęły to ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na katechezę zdalną można wykorzystać m.in. na opracowanie scenariusza liturgii uroczystości pierwszokomunijnych, aby nie mnożyć tzw. prób tuż przed uroczystością a w ich miejscu odbyły się przede wszystkim spotkania formacyjne i przygotowanie bezpośrednie.
 5. W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.
 6. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych.
 7. Treść komunikatu może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji w Polsce.

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.