Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2022-05-17, Wtorek, Rok C, II
Dz 14, 19-28
Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 21 (R.: por. 12)
Por. Łk 24, 46b. 26b
J 14, 27-31a
2022-05-18, Środa, Rok C, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika
Dz 15, 1-6
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)
J 15, 4a. 5b
J 15, 1-8
2022-05-19, Czwartek, Rok C, II
Dz 15, 7-21
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 10 (R.: por. 3)
Por. J 10, 27
J 15, 9-11

Wydarzenia

 

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

PORZĄDEK  ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

 

4  MAJ  2022 R.

 

godz.   7.00 –  8.00  od p. Buczyńskich do Ośrodka Zdrowia

 

godz.   8.00 -   9.00  od. P. Stręków do p. Muchów oraz od p. Kujawskich do p. Plutów

 

godz.   9.00 – 10.00 od p. Wójcików do p. Madejów oraz od p. Rzeczyckich do p. Belcarzów

 

godz. 10.00 – 11.00 od p. Pastułów do p. Kawalców oraz od p. Sroków do p. Dziurgotów

 

godz. 11.00 – 12.00 od p. Stolarczyków do p. Bonarków oraz od p. Ślęzaków do p. Drobotów

 

godz. 12.00 – 13.00 od p. Żyrkowskich do p. Klisiewiczów oraz od. P. Drągów do Szkoły

 

godz. 13.00 – 14.00 Kolonia Żyrakowska oraz od P. Klisiów do p. Mierzwów

 

godz. 14.00 – 15.00 od p. Niedzielskich do p. Głowackich

 

godz. 15.00 – 16.00 od p. Szymaszków do p. Trojanów oraz Kolonia Woli Żyrakowskiej
                                 od p. Słoninów do p. Dziadowców

 

godz. 16.00 – 17.00 od p. Szeszeniów do p. Szkutaków, Brzeziny oraz od p. Baranów
                                 do p. Drobotów

 

godz. 17.00 – 17.55   Kręgi Domowego Kościoła


STUDIA W TARNOWIE

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na 5 letnie studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone  dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Nasza Uczelnia, daje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem promuje nauczanie św. Jana Pawła II.

        

Od 8 października 2022 r. poszerzamy na Wydziale ofertę edukacyjną. Rozpoczną się 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli. Studia te przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli. Muszą oni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent takich studiów otrzymuje po 2 latach kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu religia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

 

Film o Wydziale na YouTubeX: https://youtu.be/oz-hfeWB7yk.

 

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl


Program Czuwania 2022

PORZĄDEK MODLITEWNEGO CZUWANIA

WIELKI PIĄTEK I WIELKA SOBOTA - 2022 r.

Żyraków

 

godz.   8.00 –  9.00  od p. Buczyńskich do Ośrodka Zdrowia

 

godz.   9.00 - 10.00  od. P. Stręków do p. Muchów oraz od p. Kujawskich do p. Plutów

 

godz. 10.00 – 11.00 od p. Wójcików do p. Madejów oraz od p. Rzeczyckich do p. Belcarzów

 

godz. 11.00 – 12.00 od p. Pastułów do p. Kawalców oraz od p. Sroków do p. Dziurgotów

 

godz. 12.00 – 13.00 od p. Stolarczyków do p. Bonarków oraz od p. Ślęzaków do p. Drobotów

 

godz. 13.00 – 14.00 od p. Żyrkowskich do p. Klisiewiczów oraz od. P. Drągów do Szkoły

 

godz. 14.00 – 15.00 Kolonia Żyrakowska oraz od P. Klisiów do p. Mierzwów

 

godz. 15.00 – 16.00 od p. Niedzielskich do p. Głowackich

 

godz. 16.00 – 17.00 od p. Szymaszków do p. Trojanów oraz Kolonia Woli Żyrakowskiej
                                 od p. Słoninów do p. Dziadowców

 

godz. 17.00 – 18.00 od p. Szerszeniów do p. Szkutaków, Brzeziny oraz od p. Baranów
                                 do p. Drobotów

 

Wielki Czwartek i Piątek:

Godz. 21.00 – 22.00  MŁODZIEŻ

WIELKA  SOBOTA:

 

godz. 18.25 – 18.50  MŁODZIEŻ

 

godz. 18.00 – 18.25   ADORACJA  INDYWIDUALNA

 

ADORACJA  W  W. CZWARTEK  i W  W. PIĄTEK  DO  GODZ. 22.00


R E K O L E K C J E

20 – 23 marzec 2022 r.

 

 

 

NIEDZIELA   20. 03.   

 

godz.   8.00     Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 10.30     Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 12.00     Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 16.00     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

                             Msza św. recytowana

Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

 

PONIEDZIAŁEK   21. 03.                

 

godz.   7.00     Msza św. z nauką dla wszystkich

godz.   9.00    Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 16.00     Msza św. z nauką  – Szkoła Podstawowa

godz. 18.00     Msza św. z nauką dla wszystkich

                            Nauka rekolekcyjna dla małżonków /ojców i matek/

 

WTOREK    22. 03.           

 

godz.  7.00     Msza św.  z nauką dla wszystkich

godz.   8.00 09.30   SPOWIEDŹ

                        Przerwa

godz. 15.0016.00  SPOWIEDŹ  /dzieci i młodzież/

godz. 16.00     Msza św. z nauką  dla Szkoły Podstawowej

 

                                                               Przerwa

 

godz. 16.3018.00  SPOWIEDŹ

godz. 18.00     Msza św. z nauką  dla wszystkich

 

 

ŚRODA     10. 03.                ZAKOŃCZENIE

 

godz.   7.00      Msza św. z nauką dla wszystkich - zakończenie

godz.   9.00     Msza św. dla chorych i w podeszłym wieku

 

godz. 16.00     Msza św. z nauką  dla Szkoły Podstawowej – zakończenie

 

godz. 18.00      Msza św. z nauką dla wszystkich – zakończenie dla wszystkich


Info - paczka dla Ukrainy

Na obecną chwilę mamy już wszystkie paczki do kompletu otrzymanych kartonów. Na razie wstrzymujemy akcję PACZKA DLA UKRAINY. Jeśli tylko zajdzie jeszcze taka potrzeba będę informował na bieżąco. Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali i przekazali przygotowane paczki. W środę nastąpi pakowanie do kartonów dostarczonych przez Caritas a w przyszłym tygodniu transport na Ukrainę.


Spotkanie CARITASU

Jutro o godz. 17.30 spotkanie parafialnego zespołu Caritas. Na to spotkanie zapraszamy opiekuna Szkolnego Koła Caritas, Prezesów jesnostek OSP oraz sołtysów Woli Żyrakowskiej i Żyrakowa.


Życzenia

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Duszpasterze


D Y S P E N S A

 

W ostatnim dniu 2021 roku przypada piątek. Dlatego w związku z tą okolicznością, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęcam do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.

 

                                                                                                                                                                                                                    † Andrzej Jeż

                                                                                                                                                                                                          BISKUP TARNOWSKI


Zaproszenie na Msze św. dla poszczególnych rejonów parafii.

W związku z sytuacją pandemiczną również w tym roku, nie będzie tzw. kolędy 'od drzwi do drzwi'. Natomast zapraszamy naszych Parafian z poszczególnych rejonów parafii na Mszę św. o godz. 18.00 począwszy od 28 grudnia zgodnie z następującym porządkiem:

 

28.12.2021 g.18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od P. Słoninów do P. Dziadowców.

 

30.12.2021 g. 18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od. P. Niedzielskich do Głowackich

 

03.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej:  P. Szymaszków do P. Błońskiego w tym Cieszęciny i pozostała część Woli Żyrakowskiej

 

04.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od P. Rodzoniów do szkoły po obu stronach

 

10.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od Szkoły po Kościół po obu stronach

 

11.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od Kościoła do P. Buczyńskich po obu stronach

 

13.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Wszystkie domy za autostradą.

 

Informujemy, że istnieje możliwość odwiedzin kolędowych na indywidualne zaproszenie rodzin, które w ostatnich 2 latach przybyły do parafii i z okazji chęci poświęcenia nowego domu.  


Badania Mammograficzne

Ośrodek Diagnostyczny Fundacji  SOS Życie z Mielca,

zaprasza kobiety  do CYTOMAMMOBUSU

w dniu 17  listopada godz. 9-17  (RYNEK)

na

 bezpłatne badania mammograficzne na najnowocześniejszym i najlepszym cyfrowym mammografie
dla kobiet w wieku 50 - 69 lat

oraz na bezpłatne badania cytologiczne

dla kobiet w wieku 25 - 59 lat

            rejestracja telefoniczna pod numerem:   tel 17 582 40 60


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.