Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2022-09-30, Piątek, Rok C, II, Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Ps 139 (138), 1b-3. 7-8. 9-10. 13-14b (R.: por. 24b)
Por. Ps 95 (94), 8a. 7d
Łk 10, 13-16
2022-10-01, Sobota, Rok C, II, Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła
Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17
Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a)
Por. Mt 11, 25
Łk 10, 17-24
2022-10-02, Niedziela, Rok C, II, Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)
2 Tm 1, 6-8. 13-14
1 P 1, 25
Łk 17, 5-10

Wydarzenia

 

Studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Wyższa Szkoła zaprasza do podjęcia bezpłatnych studiów magisterskich na kierunku Prawo. Studentom oferuje: autorski program studiów, indywidualnego opiekuna naukowego, naukę prawniczych języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne, akademik i dostęp do podręczników online. Szczegóły na www.swws.edu.pl .


Propozycja haseł do Ołtarzy na Boże Ciało

I Ołtarz

Wieczerza, która przemienia człowieka

 

II Ołtarz

Bez Boga na zawsze głodny

 

III Ołtarz

Eucharystia, która leczy

 

IV Ołtarz

Wieczerza przełamuje samotność


Komunikat

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy zwraca się z apelem do wszystkich osób samotnych, starszych i ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności. W związku z licznymi zgłoszeniami o dokonywanych oszustwach tj.:

 1. Metodą ,,na wnuczka', ,,na policjanta' czy na innego członka rodziny;
 2. Oferty sprzedaży i podpisania nowych umów dotyczących dostarczenia energii elektrycznej, gazu i innych mediów;
 3. Oferowania usług remontowych np. wymiany rynien, gdzie usługodawcy na wstępie podają zaniżony koszt wykonania remontu;
 4. Oszustwa związane z COVID 19 - sprzedaż fałszywych leków i szczepionek.

W każdym z wymienionych przypadków, które wzbudzają jakiejkolwiek wątpliwości co do wiarygodności przekazanych informacji przez osoby podające się za członka rodziny, policjanta, akwizytora, sprzedawcę itp. proszę natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 112 i bezwzględnie nie przekazywać żadnych środków płatniczych.

Policja podejmie niezbędne czynności aby zapobiec oszustwom, które w ostatnim czasie, naraziły osoby starsze na znaczne szkody a niejednokrotnie utraty dorobku całego życia.


Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

4 maj 2021 rok

 

 

godz.   7.00 –  8.00  od p. Buczyńskich do Ośrodka Zdrowia

 

godz.   8.00 -   9.00  od. P. Stręków do p. Muchów oraz od p. Kujawskich do p. Plutów

 

godz.   9.00 – 10.00 od p. Wójcików do p. Madejów oraz od p. Rzeczyckich do p. Belcarzów

 

godz. 10.00 – 11.00 od p. Pastułów do p. Kawalców oraz od p. Sroków do p. Dziurgotów

 

godz. 11.00 – 12.00 od p. Stolarczyków do p. Bonarków oraz od p. Ślęzaków do p. Drobotów

 

godz. 12.00 – 13.00 od p. Żyrkowskich do p. Klisiewiczów oraz od. P. Drągów do Szkoły

 

godz. 13.00 – 14.00 Kolonia Żyrakowska oraz od P. Klisiów do p. Mierzwów

 

godz. 14.00 – 15.00 od p. Niedzielskich do p. Głowackich

 

godz. 15.00 – 16.00 od p. Szymaszków do p. Trojanów oraz Kolonia Woli Żyrakowskiej
                                 od p. Słoninów do p. Dziadowców

 

godz. 16.00 – 17.00 od p. Szeszeniów do p. Szkutaków, Brzeziny oraz od p. Baranów
                                 do p. Drobotów

 

godz. 17.00 – 17.55   Kręgi Domowego Kościoła


Komunikat ARiMR

               15 marca br. po raz kolejny ruszyła kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Zostały wprowadzone nowe zmiany w zasadach składania wniosków. W tym roku rolnicy po raz pierwszy od wprowadzenia systemu dopłat bezpośrednich nie otrzymają spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

              Ponadto, w bieżącym roku nie będzie możliwości złożenia ,,Oświadczenia' o braku zmian.

W związku z powyższym wnioski należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl.


Życzenia

Drodzy parafianie, goście!

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Duszpasterze


Ważne informacje!

W NAWIĄZANIU DO WSKAZAŃ BISKUPA TARNOWSKIEGO
NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 (z dn. 25.03.2021, nr OC–2/13/21)


INFORMUJEMY ŻE:

 

 • Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020).
 • Z powodu nałożonych limitów (1 os/20m2), w naszym kościele może przebywać 40 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult (obowiązuje dezynfekcja rąk, 1,5 m dystans, maseczka). Podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia prosimy wziąć pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła. Zachęcamy do łączenia się duchowo z celebracjami za pośrednictwem mediów.
 • Prosimy aby wchodząc do kościoła głównym wejściem zabrać ze sobą kartę wstępu, z przedsionka, aby wchodzące kolejne osoby wiedziały ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu w przedsionku, prosimy nie wchodzić do wnętrza.
 • Spowiedź przed Wielkanocą odbywa się codziennie pół godziny przed nabożeństwami a dodatkowo w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 18.30 do 19.30 zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie Adoracji możliwość spowiedzi św. i Komunii. W Wieki Czwartek i Piątek również okazja do spowiedzi od 20.00 do 21.00.  Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.
 • W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę adorujemy Krzyż tylko przez przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Nie będzie możliwości ucałowania i dotykania Krzyża.
 • W Wielki Piątek Komunię św.mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej (nie będzie rozdawana w innym czasie).
 • Osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu.
 • Błogosławieństwo pokarmóww Wielką Sobotę na placu przykościelnym w godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00 przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 • Zachęcamy wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną.

 

W duchu pokory, posłuszeństwa i zaufania
prosimy dostosować się do powyższych wskazań.

 

Życzymy wszystkim obfitości łask Bożych na nadchodzący czas Wielkiego Tygodnia
oraz zawierzamy wszystkich opiece Trójcy Przenajświętszej.


Warto przeczytać!

Analiza:

 

  Jakie pieniądze Kościół oddaje polskiemu państwu?

 

Polski system podatkowy traktuje Kościół katolicki tak jak inne instytucje i osoby fizyczne. Każdy duchowny opłaca podatki: zryczałtowany bądź od wynagrodzenia, a instytucje kościelne prowadzące działalność gospodarczą lub jej nie prowadzące są opodatkowane jak wszystkie inne. Wkład Kościoła do budżetu to nie tylko płacone podatki, ale także prowadzenie różnych instytucji wypełniających zadania państwa chociażby w dziedzinie opieki społecznej, ochrony obiektów i przedmiotów zabytkowych.

 

Podatek zryczałtowany

 

Duchowni, którzy osiągają przychody z działalności duszpasterskiej są płatnikami podatku zryczałtowanego. Księża wikariusze i proboszczowie są opodatkowani podobnie jak osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązuje ich podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów z ofiar otrzymywanych w związku z pełnionymi obowiązkami duszpasterskimi.

 

Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Kwartalne stawki ryczałtu zamieszczone są w załącznikach do ustawy (nr 5 i 6) i stosuje się je także wobec osób duchownych innych wyznań.

 

Przewidziano stawki ryczałtu dla duchownych kierujących parafią i wikariuszy, w zależności od wielkości parafii (decyduje liczba mieszkańców, a nie liczba wiernych) i miejsca zamieszkania. Proboszcz płaci ( w 2019 r.) od 434 zł do 1559 zł, a wikariusz od 131 do 503 zł. zryczałtowanego podatku dochodowego kwartalnie. Można oszacować, że w sumie księża płacą co najmniej 45 mln zł podatku dochodowego rocznie, z tego tytułu. Należy podkreślić, że księża płacą podatek uzależniony od liczby mieszkańców parafii a nie od faktycznej liczby wiernych. W ten sposób system podatkowy podkreśla misyjność Kościoła i odpowiedzialność duszpasterską za wszystkich ludzi.

 

Umowy o pracę

 

Księża, siostry zakonne i zakonnicy, gdy są zatrudnieni na tzw. „etacie”, to wówczas płacą podatek dochodowy (PIT) i podlegają takim samym zasadom jak wszyscy inni pracownicy. Najczęściej wykonywane prace etatowe to nauczyciel religii, wykładowca, pomoc medyczna, kurialista. W 2015 r. pracowało w Polsce 30.043 katechetów, w tym, 8.381 księży diecezjalnych, 799 księży zakonnych i 1.989 sióstr zakonnych.

 

Jeżeli przyjmiemy średnią pensję katechety w wysokości 3.500 zł. brutto, to realnie płacony podatek (po odliczeniach) wynosi ok. 193 zł. miesięcznie. Rocznie daje to 25 mln zł podatku PIT od pensji osób duchownych zatrudnionych w szkołach, nie licząc innych duchownych płacących tę formę podatku.

 

Działalność gospodarcza

 

Instytucje kościelne, takie jak parafie, kurie, klasztory – tak jak inne podmioty życia publicznego – mogą prowadzić działalność gospodarczą. Wówczas muszą ją zarejestrować w sposób obowiązujący wszystkie podmioty i płacą takie same podatki CIT, PIT, VAT jak wszyscy inni uczestnicy rynku. Muszą również składać informacje i deklaracje dotyczące podatków dochodowych, podatku vat, składek zus i innych obciążeń publicznoprawnych.

 

Co prawda kościelne osoby prawne nie płacą podatku dochodowego, ale w podobnej sytuacji są inne instytucje działające na rzecz społeczeństwa np. ochotnicza straż pożarna, kluby sportowe. Preferencja ta obowiązuje tylko pod warunkiem, że dochody zostaną przeznaczone na cele statutowe, a w przypadku kościelnych osób prawnych na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

 

Ponadto, należy podkreślić, że Kościół płaci także podatek VAT od wszystkich zakupów towarów i usług bez możliwości odliczenia lub zwrotu.

 

Ulgi i zwolnienia

 

Ulgi i zwolnienia podatkowe względem Kościoła i jego instytucji zamieszczone w regulacjach prawnych mają przede wszystkim na celu wspieranie Kościoła w prowadzeniu przez niego różnych dzieł religijnych, a w szczególności wymienionych powyżej charytatywno-opiekuńczych, oświatowych i wychowawczych, które służą dobru ogólnemu ludzi zarówno wierzących, jak i określających się jako niewierzący.

 

Instytucje kościelne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie płacą podatku dochodowego i są traktowane tak jak fundacje, które wykonują ważne zadania dla społeczeństwa i nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Podatki od nieruchomości

 

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego zwalnia kościelne osoby prawne od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny oraz fundusz miejski z tytułu posiadanej nieruchomości o ile są one przeznaczone na kult religijny lub cele edukacyjne (szkoły, seminaria). Zwolnione są również: klasztory, kurie i zabytki. Za użytki rolne i lasy Kościół płaci takie same podatki jak każdy inny właściciel.

 

Inne formy wspierania budżetu państwa przez Kościół

 

Wkład Kościoła do budżetu to nie tylko płacone podatki, ale także prowadzenie różnych instytucji wykonujących w ramach swojej działalności zadania państwa. Świeccy katolicy i instytucje kościelne finansują kilkaset przedszkoli i 487 szkół dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Rodzice, którzy posyłają dzieci do katolickiej szkoły nie dostają zwrotu podatku (kiedyś częściowo dostawali), tak więc płacą dwa razy za edukację. Raz w ramach wypracowywania podatków na rzecz budżetu, a drugi płacąc czesne. Można oszacować, że jest to co najmniej 200 zł od dziecka miesięcznie. Daje to kwotę 120 mln zł rocznie.

 

Olbrzymi jest wkład Kościoła w pomoc potrzebującym i najuboższym, co wydatnie wspomaga system państwowej pomocy społecznej. Przykładowo sama Caritas Polska w 2019 r. przekazała osobom potrzebującym pomoc materialną o wartości 100 milionów zł. Caritas diecezjalne przekazały pomoc o wartości setek milionów złotych. Caritas w całej Polsce prowadzi kilka tysięcy punktów pomocy, w których na zasadzie wolontariatu pracuje ponad 90 tys. Polaków. Wartość ich pracy to setki milionów złotych rocznie.

 

Obok Caritas działają setki ośrodków pomocy. Tylko same zakony, instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia prowadzą w Polsce 450 placówek opiekuńczo-leczniczych. Są to: domy samotnej matki, ośrodki pomocy rodzinom, domy dziecka, ośrodki wychowawcze, placówki dla upośledzonych dzieci i dorosłych, domy starców, placówki dla osób uzależnionych, hospicja, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne, przychodnie, schroniska dla bezdomnych, noclegownie i kuchnie dla ubogich.

 

Duży wysiłek finansowy Kościoła dla społeczeństwa to utrzymanie zabytków. Większość zabytkowych budynków w Polsce to kościoły i inne obiekty sakralne, których jest kilka tysięcy. Na utrzymanie kościoła i parafii przeznaczone są pieniądze zbierane na tacę. Środki te z trudem wystarczają na sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, drobne naprawy i malowanie. Na remonty czy zabezpieczenie przed pożarem i kradzieżą trzeba szukać dotacji, sponsorów. Utrzymanie kościoła kosztuje co najmniej 2-3 tys. zł miesięcznie a z remontami to wielokrotnie więcej. W skali kraju daje to ponad miliard złotych rocznie.

 

Szacując finansowe zaangażowanie katolików na rzecz społeczeństwa i państwa mówimy o miliardach złotych rocznie. Instytucje i wspólnoty Kościoła katolickiego stanowią dużą część „trzeciego sektora”. Gdyby państwo miało przejąć te zadania, kosztowałoby to wiele miliardów złotych rocznie.

 

Za: eKAI

 


Zaproszenie na Msze św. dla poszczególnych rejonów parafii.

W ramach tzw. Kolędy serdecznie zapraszamy naszych Parafian z poszczególnych rejonów parafii

na Mszę św. o godz. 18.00 według następującego porządku:

 

28.12.2020 g.18.00  Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od P. Słoninów do P. Dziadowców.

 

29.12.2020 g. 18.00  Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od. P. Niedzielskich do P.Głowackich

 

30.12.2020 g. 18.00  Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej:  P. Szymaszków do P. Błońskiego w tym Cieszęciny i pozostała część Woli Żyrakowskiej

 

02.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Od P. Rodzoniów do szkoły po obu stronach

 

04.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Od Szkoły po Kościół po obu stronach

 

05.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Od Kościoła do P. Buczyńskich po obu stronach

 

09.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Wszystkie domy za autostradą.

 

Prosimy, aby w te dni zrobić miejsce w kościele zaproszonym Parafianom z poszczególnych rejonów. Inni niech przyjdą na Mszę św. rano.


Życzenia

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

 

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

 

 

                                                                                                                                                              Wasi duszpasterze


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.