Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2022-09-30, Piątek, Rok C, II, Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Ps 139 (138), 1b-3. 7-8. 9-10. 13-14b (R.: por. 24b)
Por. Ps 95 (94), 8a. 7d
Łk 10, 13-16
2022-10-01, Sobota, Rok C, II, Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła
Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17
Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a)
Por. Mt 11, 25
Łk 10, 17-24
2022-10-02, Niedziela, Rok C, II, Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)
2 Tm 1, 6-8. 13-14
1 P 1, 25
Łk 17, 5-10

Wydarzenia

 

Nowe zasady bezpieczeństwa

W naszej świątyni może przebywać do 50 osob oprócz służby liturgicznej


Obowiązkowo proszę zasłaniać usta i nos, dezynfekować ręce oraz zachowywać dystans.

 

 

Należy pamiętać iż uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej w mediach społecznościowych oraz przez radio i telewizję nie jest tożsame z udziałem w Eucharystii w kościele. 'Msza św. internetowa lub telewizyjna nie jest pełnym uczestniczeniem w Ofierze Chrystusa, chociażby dlatego, że nie ma możliwości przystąpienia do sakramentów'. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane dotyczy wszystkich wiernych. 'Tym niemniej skorzystanie z niej jest przywilejem, a nie obowiązkiem i powinno odbywać się po głębszym namyśle. Racją, dla której dyspensy zostały ogłoszone, są obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, znacznie ograniczające liczbę osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach'.


R E K O L E K C J E - O D D A N I E 33

Transmisje Mszy św. i nabożeństw

Msze Święte i Nabożeństwa

w ogólnodostępnych kanałach telewizji naziemnej.

Oto Lista:

 

 

NIEDZIELA

 

 1. TVP 1 - godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
 2. Polsat News - godz. 9:00. Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej.
 3. TV TRWAM - godz. 9.30. Transmisja Mszy Świętejz kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 4. Polsat Rodzina - godz. 10.30.Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 5. TVP 1 - godz. 11:00. Transmisja Mszy Świętej
 6. 6. TVP Polonia - godz. 13:00. Transmisja Mszy Świętej

 

 

DNI POWSZEDNIE

 

 1. TVP 1 - godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry
 2. TVP 3 – godz. 15:00. Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik
 3. TV TRWAM - godz. 13.30.Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

 

 

NABOŻEŃSTWA

 

 1. TVP 1 - Niedziela, godz. 12.00.Transmisja modlitwy Anioł Pański z Watykanu
 2. TVP 1 – Niedziela, godz. 12:00. Transmisja Anioł Pański
 3. TVP 1 – Niedziela, godz. 15:00. Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik
 4. TV Trwam - Codziennie, godz. 12.00.Transmisja modlitwy Anioł Pański
 5. TV Trwam - Codziennie, godz. 21.00.Apel Jasnogórski z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

 


Budowa Szpitala tymczasowego w Tarnowie

W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego. W związku z tym:

 

1/ Zachęcamy do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl

 

2/ Zwracamy się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.


dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w Republice Środkowej Afryki. Poprzez dar modlitwy w ich intencji wypełnijmy najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 

Chrześcijanie w Republice Środkowej Afryki stanowią większość jej mieszkańców. Prześladowania i cierpienie, jakich doświadczają, głównie związane są z głodem, który dotyka większości populacji kraju. Konflikty zbrojne wewnątrz kraju i bieda zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania schronienia w obozach dla uchodźców wewnątrz kraju i poza jego granicami. W obliczu tych działań zawsze najbardziej cierpią najsłabsi, a więc kobiety i dzieci, które często stają się ofiarami handlu ludźmi i niewolniczej pracy.

 

Zachęcamy do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 

Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierają Państwo potrzebujących chrześcijan w Republice Środkowej Afryki. SMS-y mogą być wysyłane w okresie od 1.11.2020 do 31.03.2021. Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju.

 

Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.

 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na jedno z poniższych kont z dopiskiem „Centralna Afryka”

 

PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie ul. Wiertnicza 142 02-952 Warszawa


Apel Prymasa Polski

O odwołanie mszy św. i nabożeństw na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych zaapelował prymas Polski abp Wojciech Polak. Prymas zwrócił się też z prośbą, by 1 listopada nie organizować na cmentarzach tradycyjnych procesji.

 

W wydanym komunikacie prymas poprosił, by 'w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych' wszelkie obchody odbywające się w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach celebrować w kościołach. Ma to się odbywać przy zachowaniu obowiązującego limitu wiernych.


Odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych tam, gdzie są one zakazane.

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

 1. - Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo, zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
 2. - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz' i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada.

 


Nowy Dekret Bpa Ordynariusza w związku ze wzrostem zachorowań na Covid19

 

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, Ks. Bp Ordynariusz  ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco Ks. Bp zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.

 

Ks. Bp przypomina „Pamiętajmy o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).

 

Również w związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym Ks. Bp  zachęca do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.

 

Ks. Bp bardzo prosi, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.


Pochówek urny z prochami

Pochówek jest najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała. Kremacja jednak nie jest zakazana, „chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską” – czytamy o tym w najnowszym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary na temat pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji.

 

Polskie prawo a pochówek urny

 

Zgodnie z polskim prawem szczątki ludzkie muszą być pochowane w godnym, przeznaczonym do tego miejscu, czyli na cmentarzu ‒ może to być cmentarz parafialny lub komunalny. Art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.) mówi, że ciało zmarłego może być pochowane w grobach ziemnych, murowanych, w katakumbach, w kolumbariach – grób musi jednak znajdować się na cmentarzu.

Odstępstwo od wymienionych regulacji możliwe jest tylko wówczas, gdy rodzina zmarłego otrzyma pozwolenie od ministra właściwego ds. budownictwa, który takie pozwolenie może wydać w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Polskie prawo przewiduje jeszcze jedną możliwość ‒ pochówek w morzu. Taka opcja jest dopuszczalna, gdy zgon nastąpi na morzu i nie istnieje możliwość dotarcia do brzegu w ciągu 24h od momentu zgonu.

 

Ceremonia pogrzebowa

 

Ponad 90% osób w Polsce to katolicy, którzy chcą, aby ich pogrzeb odbył się w obrządku chrześcijańskim. Zgodnie z prawem kościoła katolickiego w pierwszej kolejności powinna odbyć się msza święta nad zwłokami zmarłego umieszczonymi w trumnie. Dopiero po odprawieniu mszy może odbyć kremacja i pochowanie prochów zmarłego w urnie. Prawo Kanoniczne dopuszcza dwa wyjątki od tej reguły:

 1. Msza żałobna może być odprawiona nad urną w przypadku, gdy zgon nastąpił za granicą.
 2. Kolejny wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzina musi na pogrzeb przybyć z bardzo daleka.

W przypadku skremowania ciała przed pogrzebem, najpierw nastepuje złożenie prochów do grobu na cmentarzu a następnie Msza św. za zmarłego.

 

Pochówek urny na cmentarzu

 

Zakładając, że rodzina zmarłego nie dysponuje stosownym pozwoleniem ma ona do wyboru kilka możliwości, są to:

 • Kolumbarium‒ kolumbarium to, mówiąc najprościej mur z przygotowanymi dla urn otworami. Urna została umieszczona w otworze i zamurowana. W miejscu, w którym znajduje się urna montowana jest tabliczka z danymi osoby zmarłej.
 • Kwatery‒ na niektórych cmentarzach wydzielone są specjalne miejsca ‒ kwatery przeznaczone do grzebania spopielonych ciał.
 • Groby rodzinne‒ kolejną możliwością jest złożenie urny w grobie rodzinnym.

Podsumowanie

 

W kwestii pochówku spopielonego ciała polskie prawo jest bardzo surowe. Warto zaznaczyć, że prawo katolickie uzupełnia się z prawem świeckim i możliwości odstępstwa od obowiązujących zasad praktycznie nie istnieją, urna z prochami musi być pochowana na cmentarzu.


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

 

 Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

             

                  Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

 

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

 

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

 

+ Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.