Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2023-04-01, Sobota, Rok A, I, V Tydzień Wielkiego Postu
Ez 37, 21-28
Jr 31
Ez 18, 31ac
J 11, 45-57
2023-04-02, Niedziela, Rok A, I, Niedziela Palmowa
Iz 50, 4-7
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)
Flp 2, 6-11
Flp 2, 8-9
Mt 26, 14 – 27, 66
2023-04-03, Poniedziałek, Rok A, I, Wielki Tydzień
Iz 42, 1-7
Ps 27
--
J 12, 1-11

Wydarzenia

 

Odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych tam, gdzie są one zakazane.

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

  1. - Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo, zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
  2. - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz' i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada.

 


Nowy Dekret Bpa Ordynariusza w związku ze wzrostem zachorowań na Covid19

 

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, Ks. Bp Ordynariusz  ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco Ks. Bp zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.

 

Ks. Bp przypomina „Pamiętajmy o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).

 

Również w związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym Ks. Bp  zachęca do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.

 

Ks. Bp bardzo prosi, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.


Pochówek urny z prochami

Pochówek jest najbardziej odpowiednią formą wyrażenia wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała. Kremacja jednak nie jest zakazana, „chyba że została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską” – czytamy o tym w najnowszym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary na temat pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji.

 

Polskie prawo a pochówek urny

 

Zgodnie z polskim prawem szczątki ludzkie muszą być pochowane w godnym, przeznaczonym do tego miejscu, czyli na cmentarzu ‒ może to być cmentarz parafialny lub komunalny. Art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.) mówi, że ciało zmarłego może być pochowane w grobach ziemnych, murowanych, w katakumbach, w kolumbariach – grób musi jednak znajdować się na cmentarzu.

Odstępstwo od wymienionych regulacji możliwe jest tylko wówczas, gdy rodzina zmarłego otrzyma pozwolenie od ministra właściwego ds. budownictwa, który takie pozwolenie może wydać w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Polskie prawo przewiduje jeszcze jedną możliwość ‒ pochówek w morzu. Taka opcja jest dopuszczalna, gdy zgon nastąpi na morzu i nie istnieje możliwość dotarcia do brzegu w ciągu 24h od momentu zgonu.

 

Ceremonia pogrzebowa

 

Ponad 90% osób w Polsce to katolicy, którzy chcą, aby ich pogrzeb odbył się w obrządku chrześcijańskim. Zgodnie z prawem kościoła katolickiego w pierwszej kolejności powinna odbyć się msza święta nad zwłokami zmarłego umieszczonymi w trumnie. Dopiero po odprawieniu mszy może odbyć kremacja i pochowanie prochów zmarłego w urnie. Prawo Kanoniczne dopuszcza dwa wyjątki od tej reguły:

  1. Msza żałobna może być odprawiona nad urną w przypadku, gdy zgon nastąpił za granicą.
  2. Kolejny wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzina musi na pogrzeb przybyć z bardzo daleka.

W przypadku skremowania ciała przed pogrzebem, najpierw nastepuje złożenie prochów do grobu na cmentarzu a następnie Msza św. za zmarłego.

 

Pochówek urny na cmentarzu

 

Zakładając, że rodzina zmarłego nie dysponuje stosownym pozwoleniem ma ona do wyboru kilka możliwości, są to:

  • Kolumbarium‒ kolumbarium to, mówiąc najprościej mur z przygotowanymi dla urn otworami. Urna została umieszczona w otworze i zamurowana. W miejscu, w którym znajduje się urna montowana jest tabliczka z danymi osoby zmarłej.
  • Kwatery‒ na niektórych cmentarzach wydzielone są specjalne miejsca ‒ kwatery przeznaczone do grzebania spopielonych ciał.
  • Groby rodzinne‒ kolejną możliwością jest złożenie urny w grobie rodzinnym.

Podsumowanie

 

W kwestii pochówku spopielonego ciała polskie prawo jest bardzo surowe. Warto zaznaczyć, że prawo katolickie uzupełnia się z prawem świeckim i możliwości odstępstwa od obowiązujących zasad praktycznie nie istnieją, urna z prochami musi być pochowana na cmentarzu.


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

 

 Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

             

                  Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

 

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

 

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

 

+ Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Dzień dziecka utraconego

Fundacja SPES, pomagająca rodzicom po stracie dziecka, informuje, że 18 X w Tarnowie odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych, pozostawionych w tarnowskich szpitalach. O godz. 15.00 w kościele w Tarnowie Mościcach zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dzieci. Przed Mszą św. będzie można napisać, na specjalnie przygotowanych karteczkach, imiona zmarłych dzieci, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem głównym, a po nabożeństwie do mogiły zbiorczej na cmentarzu w Tarnowie Mościcach, przy ul. Czarna Droga. Pogrzeb dzieci odbędzie się po Mszy św. Uroczystość rozpocznie się przy kaplicy cmentarnej, skąd przejdzie kondukt na Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych. Dojazd na cmentarz we własnym zakresie.

 

Fundacja Spes zaprasza też rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka i ich bliskich, personel medyczny oraz wszystkich zainteresowanych tematem na ogólnopolską konferencję online pt. „Kompleksowe wsparcie rodzin po stracie dziecka w wyniku poronienia oraz rodzin dziecka ze znacznym zaburzeniem rozwoju, zdiagnozowanym w okresie perinatalnym”. Konferencja odbędzie się 20 października, początek o godz. 16.00. Spotkanie rozpocznie się prelekcją prof. dr hab. Roberta Śmigla na temat: „Ciężkie wady rozwojowe u dziecka zdiagnozowane w okresie perinatalnym.​ Rola hospicjum perinatalnego.” Po krótkiej przerwie dr n.med. Agnieszka Stembalska przybliży temat „Przyczyny poronień. Diagnostyka i postępowanie medyczne po poronieniu”. Po wykładach będzie możliwość zadawania pytań prelegentom. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie https://fundacjaspes.pl/wydarzenia,id=91 Po wypełnieniu formularza każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do spotkania. Konferencja jest bezpłatna.


Diecezjalne Studium Rodziny w Tarnowie

Diecezjalne Studium Rodziny jest propozycją dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z małżeństwem i rodziną. Wykłady obejmują zagadnienia z teologii, prawa kanonicznego, psychologii rodziny, pedagogiki i z naturalnych metod rozpoznawania płodności zgodnie z metodą prof. Rötzera.

 

Studium trwa dwa lata. 10 października rozpoczyna się XVIII jego edycja. Wszystkie wykłady będą odbywać się Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Informacje i zapisy: Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin tel. 14-631-73-60, drtarnow@gmail.com


Ważne informacje - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

31 sierpnia 2020 roku o godz. 16.30 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego Mszą świętą w Kościele w Żyrakowie

 

1 wrzesień 2020 - Szkoła w Żyrakowie

 

 W związku z sytuacją epidemiczną w kraju ,uroczystość rozpoczęcia przyjmuję inną formę.

 

Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami:

 

kl. I godz.9.00 - sala teatralna (wejście od strony hali) z dzieckiem przychodzi tylko jedna osoba dorosła.

 

kl. II godz.9.00 - sala 7- wejście głównymi drzwiami

 

kl. III godz.9.15- sala 11- wejście głównymi drzwiami

 

kl. IV godz.9.30- sala 38- wejście głównymi drzwiami

 

kl. V godz.9.45- sala 25- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VI godz 10.00- sala 21- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VII a godz.10.15- sala 28- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VII b godz.10.30- sala 36- wejście głównymi drzwiami

 

kl. VIII godz 10.45- sala 37- wejście głównymi drzwiami

 

Szanowni Państwo, zgodnie z rekomendacją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szkół na rok szkolny 2020/2021, proszę o wyposażenie dzieci w przyłbice lub maseczki. Uczniowie będą się w nich poruszać w części wspólnej budynku. W trakcie zajęć, nie będą wymagane.


Informacja

Decyzją Księdza Bpa w naszej parafii nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza parafialnego. Rozpoczyna pracę w naszej wspólnocie Ks. Jakub Kulpa, którego serdecznie witamy i życzymy wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie. 


Rzecznik Episkopatu: przestrzeganie zaleceń sanitarnych wyrazem naszej odpowiedzialności

Przestrzeganie zaleceń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa, to wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem, a także stosowanie w praktyce ewangelicznej zasady miłości bliźniego i troski o dobro wspólne – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

 

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że od początku pandemii, biskupi, Prezydium i Rada Stała KEP, wskazują na konieczność dostosowywania się do rygorów wprowadzanych przez służby sanitarne, tak by nie dochodziło do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

„Respektowanie zarządzeń władz państwowych jest naszym obowiązkiem. W tej sprawie chodzi jednak również o wzajemną troskę o nasze zdrowie, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, szczególnie o seniorów i osoby z poważnymi chorobami przewlekłymi, którzy są najbardziej zagrożeni skutkami Covid-19” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

 

Dodał, że zakrywanie ust i nosa, w miejscach określonych przez służby sanitarne – w tym w kościołach i kaplicach – jest prostym gestem, który świadczy o odpowiedzialności i dojrzałości. „Podobnie przestrzeganie zasad higieny, m.in. dezynfekcja rąk, to zachowania, które pokazują nasze podejście do ewangelicznej zasady miłości bliźniego, o której w czasie pandemii wielokrotnie przypomina papież Franciszek” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

 

Ks. Rytel-Andrianik poprosił też o dalszą modlitwę w intencji: ustania pandemii, ofiar koronawirusa, zmarłych i ich rodzin oraz lekarzy, ratowników, pielęgniarek, personelu medycznego, wolontariuszy, a także wszystkich, którzy niosą pomoc chorym.


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.