Duszpasterze

Proboszcz

 

Ks. Józef  Jasiurkowski, urodzony w Miliku, wyświęcony w 1982 r. w Tarnowie,  mianowany Proboszczem Parafii Żyraków w sierpniu 2008 r. Pracował jako wikariusz w Parafii Radomyśl Wielki, Mielec MBNP, Tarnów NSPJ oraz jako proboszcz w Parafii Rzepiennik Strzyżewski i Stróże. Był V-ce Dziekanem Dekanatu Ciężkowickiego, Wizytatorem Dekanalnym nauki religii w Dekanacie Ciężkowickim i Grybowskim, Duszpasterzem Dekanalnym Nauczycieli, Wizytatorem Diecezjalnym nauki religii przed Wizytacją Kanoniczną, Wizytatorem rejonowym szkół średnich okregu Mielec-Dębica. Aktualnie Kapelanem Powiatowym OSP RP i PSP, Z-cą Diecezjalnego Duszpasterza Strażaków, Członkiem Prezydium zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, V-ce Dziekanem Dekanatu Dębica-Wschód.

 

 

 

 

Wikariusz

 

Ks. Jakub  Kulpa - wyświęcony  27. 05. 2017 roku, w parafii od 1. 09. 2020 roku

 

 

 

Księża proboszczowie w parafii Żyraków

 

 • Ks. Józef Jasiurkowski (2008)
 • Ks. Jan Chajec (1977 - 2008)
 • Ks. Romuald Wojna (1959 - 1977)
 • Ks. Tomasz Zagólski (1952 - 1959)
 • Ks. Tomasz Zagólski - Rektor (1948 - 1952)

 

 

 

 

Księża wikariusze w parafii Żyraków

 

 

 • Ks. Jakub Kulpa (2020)
 • Ks. Robert Ciastoń (2018  - 2020)
 • Ks. Józef Rzepka (2015 - 2018)
 • Ks. Łukasz Halada (2014 - 2015)
 • Ks. Paweł Ryś (2009 - 2014)
 • Ks. Wiesław Wysowski (2003 - 2009)
 • Ks. Jan Banach (2002 - 2003)

 

 

 
 
Kapłani pochodzący z parafii Żyraków

 

Święcenia Kapłańskie:

 

 • Ks. Zbigniew Ćwik (1954, nie żyje)
 • Ks. Władysław Chodor (1955, nie żyje)
 • Ks. Jerzy Wójcik  (1963, nie żyje)
 • Ks. Kazimierz Bonarek (1970, Tarnów)
 • Ks. Piotr Bonarek MS  (1984, Rzeszów)
 • Ks. Grzegorz Żyrkowski  (1985 , Słotowa)
 • Ks. Józef Dudek  (1990, diecezja Szczecińska)
 • Ks. Adam Sroka  (2004 , Tarnów - Seminarium)
 • Ks. Tomasz Bazuła (2006, Norwegia)

 

 

 

 

Siostry Zakonne pochodzące z Parafii Żyraków

 

 • S. Weronika Ferenz SSCJ
 • S. Helena Drobot SSCJ
 • S. Zofia Ćwik SSCJ
 • S. Maria Kaczor SSCJ
 • S. Eugenia Maciąg SSCJ
 • S. Urszula Moskal CSSJ
 • S. Maria Ćwik CSSF
 • S. Bernadetta Pasińska MChR

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.