INTENCJE - poza parafią

19 -- 25 kwiecień   2021 r.

 

przez Ks. Tomasza

 

 

 1. Pon. + Bartosza Dumy z int. Mateusza Dziurgota z rodziną
 2. Wt.  + Edwarda Stolarczyka z int. rodzin: Chłopków, Kiełbasów i Curyłów
 3. Śr. + Władysławy Jasińskiej z int. rodziny Orkiszów
 4. Czw.  + Marii Drobot z int. rodziny Gąsiorów i Rusinów
 5. Pt.  + Stanisława Kurczyka z int. Adama i Doroty Żmudów
 6. Sob.   + Bartosza Dumy z int. Pawła z rodziną
 7. Niedz. + Bronisława Zimy z int. Kazimiery i Mariana Zarębów

  

 

  

M S Z E   Ś W I Ę T E 

 

 Gregoriańskie

 

 

za śp. Maria  Drobot

będą odprawiane przez ks. Sławomira

1 – 30  kwietnia 2021 r.

 

 

 1. Z int. Renaty i Andrzeja Śpiewaków
 2. Z int.  Anny Lis z rodziną
 3. Z int.  Elżbiety i Moniki
 4. Z int.  Wojciecha Golca z rodziną
 5. Z int. Józefy Golec
 6. Z int.  Marii Noga z rodziną
 7. Z int.  Heleny i Marii Kopacz 
 8. Z int.  Agaty i Łukasza Proszowskich z rodziną
 9. Z int.  Moniki i Jakuba Brzostowskich
 10. Z int.  Grażyny i Ryszarda Mądro z Florydy
 11. Z int.  chrześniaka Andrzeja z rodziną
 12. Z int.  Agnieszki Arast z rodziną
 13.  Z int. kuzynki Małgorzaty z mężem
 14. Z int.  Ireny i Krzysztofa Tylców z rodziną
 15. Z int.  koleżanki Marii z rodziną z Zasowa
 16. Z int.  Marii i Władysława Szymaszków
 17. Z int.  Zofii Ryczek z Zasowa
 18. Z int.  Danuty Kubisztal
 19. Z int. Doroty Kuczek z rodziną
 20. Z int.  Stanisława i Cecylii Jeż z rodz. z Góry Motycznej
 21. Z int.  Tadeusza z rodziną z Pustkowa-Osiedla
 22. Z int.  rodziny Kurków z Zasowa
 23. Z int.  Kazimierza i Janiny Kaczor
 24. Z int.  Barbary z rodziną z Pustkowa-Osiedla
 25. Z int.  pracowników Firmy REN-Bud
 26. Z int.  Henryka i Marii Grzech z Radomyśla Wielkiego
 27. Z int.  rodziny Wietkowskich z Rudy
 28. Z int.  Iwony i Janusza Strzelczyków
 29. Z int.  kuzynki Ireny z Dębicy
 30. Z int. Anny Betlej z rodziną

za śp. Zbigniewa  Gila

będą odprawiane przez ks. Janusza

1 – 30 kwietnia 2021 r.

 

 

 1. Z int. Stanisławy i Mieczysława Madejskich
 2. Z int.  kolegów z pracy z regionu Kraków
 3. Z int.  Stefanii i Grzegorza Bystrków
 4. Z int.  Władysławy Ziobro
 5. Z int.  Bonarów
 6. Z int.  rodziny Koziarów
 7. Z int.  siostry Marii z rodziną
 8. Z int.  Krystyny z rodziną
 9. Z int.  swata i swatowej ze Swoszowa
 10. Z int.  swata i swatowej ze Swoszowa
 11. Z int.  rodziny Zychów
 12. Z int.  Marioli i Dariusza Czajów
 13.  Z int. pracowników Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Dębicy
 14. Z int.  Zuzanny Bystrek i Tomasza Setery
 15. Z int.  Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej
 16. Z int.  rodziny Szewczyków z Podgrodzia
 17. Z int. Marka Jaje z rodziną
 18. Z int.  Aliny i Tomasza Suszów z rodziną
 19. Z int.  Kubika Mieczysława
 20. Z int.  Joanny i Mariusza Saków
 21. Z int.  Magdaleny Szlachta z rodziną
 22. Z int.  Janusza i Magdaleny Kozów z Łącka
 23. Z int.  rodziny Nowaków z Bobrowej
 24. Z int.  koleżanek i kolegów synowej Moniki z działu Ewidencji ZK w Dębicy
 25. Z int.  Dawida Pikora z Dębicy
 26. Z int.  koleżanek z Biblioteki: Grażyny, Joli i Agaty
 27. Z int.  koleżanek z księgowości: Ewy Czech i Moniki Gawron
 28. Z int. Danuty Giełbagi z rodziną z Dębicy
 29. Z int. Zdzisława Worka z rodziną z Dębicy
 30. Z int. Danuty i Stanisława Mądzielów z rodziną 

 

 

za śp. Marię Lach

będą odprawiane przez ks. Rene

5 kwietnia – 4 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.