OGŁOSZENIA

26 Niedziela Zwykła

 1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

 

 1. W diecezji dzisiejsza niedziela jest Dniem Modlitw o Trzeźwość oraz Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy przeciwne trzeźwości.

 

 1. W piątek zapraszam dzieci z klasy III wraz z rodzicami na Mszę św. wieczorną. Przynosimy deklaracje rodziców o chęci, aby dziecko przystąpiło do I-szej Komunii św.

 

 1. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym w sobotę o godz. 18.0 a w niedziele o godz. 15.30. Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszamy, aby modlić się na różańcu w domu.

 

 1. W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy Świętej porannej Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaś od godz. 8.00 odwiedziny duszpasterskie chorych.

 

 1. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po każdej Mszy Świętej.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

        - we wtorek, 27 września – Święty Wincenty a Paulo, prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek),

            patron dzieł miłosierdzia;

        - w środę, 28 września – Święty Wacław, książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech;

        - w czwartek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, którzy zrealizowali

           szczególne zadania w historii zbawienia;

        - w piątek, 30 września – Święty Hieronim, prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma Świętego na język

            łaciński (Wulgata);

       - w sobotę, 1 października – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły następujące osoby: Gębala Stanisława, Aneta i Andrzej Kramarz, Maria i Jacek Klisiewicz, Elżbieta i Józef Kuzara, Zofia i Jan Mierzwa, Halina i Michał Mróz, Irena Pluta, Cecylia i Leszek Stachnik, Maria i Jan Szczędor, Danuta i Waldemar Wójcik, Agata i Piotr Wiercioch, Anna Stachnik, Stanisława i Albert Wodzień. Bóg zapłać.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Bonarek Marian, Ślęzak Ryszard, Koziara Marcin, Szacik Zenon, Maciołek Konrad.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Szalwa Arkadiusz, Koziara Mirosław, Lipa Zbigniew, Lipa Krzysztof, Kędzior Michał.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: Jest nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Niedziela.

 

 1. Można także nabywać doskonałe kalendarze Rolnicze - książkowe oraz kalendarze ścienne z wieńcami żniwnymi.

 

 1. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Maria Żabicka oraz śp. Bolesław Zaucha. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu ……… Za śp. Marię będą odprawione 3 Msze św. od uczestników pogrzebu a za śp. Bolesława będzie odprawionych 5 Mszy św. od uczestników pogrzebu.

25 niedziela zwykła

 1. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

 

 1. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

 

 1. Dziś, 18 września, przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

 

 1. Dziś przy kościele zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

 

 1. W najbliższą niedzielę, 25 września, w Kościele przypada 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

       - we wtorek – Świeci Andrzej Kim Taegon, prezbiter oraz Paweł Chong Hasang i towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;

       - w środę – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, nawrócony celnik z Kafarnaum, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii;

       - w piątek – Święty Pio z Pietrelciny, włoski kapucyn, stygmatyk, rozkochany w  Eucharystii.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły ……………….Bóg zapłać.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Dudek Krystyna, Bonarek Tomasz, Słąba Weronika, Kurcz Tomasz, Szalwa Janusz.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Maciołek Kazimierz, Maciołek Jarosław, Kudroń Zdzisław, Augustyn Jan, Sak Adam.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: Jest nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Niedziela.

 

 1. Można także nabywać doskonałe kalendarze Rolnicze - książkowe w cenie 28 złotych oraz kalendarze ścienne z wieńcami rolniczymi w cenie 8 złotych.

  

 1. W obecnym roku upływa kadencja Rady Duszpasterskiej w każdej parafii naszej diecezji - trwała ona 5 lat. Zgodnie z regulaminem i postanowieniem Biskupa Diecezjalnego miesiąc wcześniej ogłaszamy wybory do Rady Duszpasterskiej VII kadencji, które odbędą się 23 października 2022 roku. Kandydatów do rady można zgłaszać do 15 października włącznie, pisemnie podając imię i nazwisko kandydata, adres i telefon, oraz krótkie uzasadnienie wraz z potwierdzeniem zamiaru kandydowania oraz swoje dane adresowe. Zaklejoną kopertę z napisem „Kandydat do Rady Duszpasterskiej' składamy na niedzielnej tacy, pocztą lub doręczamy osobiście do kancelarii.

            Kandydatami na członków Rady Duszpasterskiej mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, 

            odznaczają się roztropnością i prawością, są wolni od kar kościelnych, posiadają stałe zamieszkanie w parafii i cieszą się dobrą

            opinią wśród wiernych.

 

 1. Msza Święta w intencji Pielgrzymów do Zawady zostanie odprawiona 1 października, na Dróżkach. Druga intencja zostanie odprawiona w naszym kościele 30 października o godz. 10.30. 

24 niedziela zwykła

 1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

 

 1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

 

 1. Dzisiaj przypada także kolejna rocznica ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Niech dobry Bóg okaże miłosierdzie wszystkim, którzy zginęli w terrorystycznych zamachach.

 

 1. We wtorek po Mszy św. porannej, nowenna do matki Bożej fatimskiej.

 

 1. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
  To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.

 

 1. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.

 

 1. Z racji III piątku miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

 1. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

 

 1. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

 

 1. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

           - we wtorek – Święty Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła;

           - w piątek – Święci Korneliusz papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian, biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią

               męczeńską.

 

 1. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze ofiary inwestycyjne. Bóg zapłać.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Koziara Sławomir, Koziara Zofia, Dąbrowska Teresa, Zając Małgorzata, Haracz Damian.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Bonarek Marian, Ślęzak Ryszard, Koziara Marcin, Szacik Zenon, Maciołek Konrad.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: Jest nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Niedziela.

 

 1. Spotkania Formacyjne:

           - zapraszamy klasę III szkoły Podstawowej przygotowującą się do I-szej Komunii św. wraz z rodzicami w piątek

               na godzinę 17.00.

 

 1. W dniu wczorajszym odbyła się Piesza Pielgrzymka do Zawady. Dziękuję wszystkim, którzy mimo niepogody wzięli udział. Dziękuję ks. Jakubowi za przewodniczenie, porządkowym za zapewnienie bezpieczeństwa, niosącym nagłośnienie, znak i śpiewającym. Bóg zapłać.

   

 1. Sołtys wsi Żyraków informuje, że mija termin III raty podatku, która płatna jest do 15 września b.r. Wpłaty przyjmowane będą w domu u sołtysa:

            13 września – wtorek od godz. 14.00 do 18.00

            14 września – środa od 9.00 do 18.00

            15 września – czwartek od 14.00 do 18.00

 

            W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 888 521 528

 

 1. Sołtys Woli Żyrakowskiej informuje, że III rata podatku  będzie zbierana w dniu 14 września br. (tj. środa) od godz. 8 - 16 u Sołtysa.

 

 1. W miniony Piątek tak jak zapowiadałem przekazaliśmy zebrane dary w naszej parafii na Ukrainę. Wagowo darów zebranych było 650 kilogramów. W imieniu Rady Miejskiej w Tarnopolu P. Olga Shahin składa serdeczne podziękowanie za pomoc humanitarną dla Tarnopola. W podziękowaniu pisze miedzy innymi: … Dziękuję za miłosierdzie i wrażliwą postawę wobec ludzi potrzebujących pomocy w tak trudnym dla Ukrainy czasie. Życzymy całej waszej społeczności dalszego dobrobytu, powodzenia w szlachetnych sprawach. Bóg zapłać!

23 Niedziela Zwykła

 1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.

 

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po każdej Mszy św.

 

 1. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca
  i trud wydawały błogosławione owoce. Po Mszy Świętej o godz. 6.30 błogosławieństwo ziarna siewnego.

 

 1. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś dziękujemy za każdą ofiarę.

 

 1. Z naszej parafii w sobotę 10 września wyruszy po raz kolejny Piesza Pielgrzymka do Zawady. Gromadzimy się w Kościele o godz. 7.00 i po krótkiej modlitwie wyruszamy, by dotrzeć do Zawady przed godz. 11.00. Na Pielgrzymce idziemy w grupie zorganizowanej podporządkowując się poleceniom Kapłana i porządkowych. Bardzo proszę o szczególne zachowanie bezpieczeństwa. Po pielgrzymce można będzie powrócić autobusem z Zawady. Autobus będzie czekał o 12.30 na dolnym parkingu.

 

 1. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Przypominamy, że przygotowanie do sakramentów świętych – do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej oraz do bierzmowania odbywa się przy parafii do której się należy niezależnie od Szkoły do której dziecko chodzi. Nasza wspólnota parafialna dla dzieci i młodzieży ma wiele propozycji: liturgiczna służba ołtarza (aspiranci, ministranci i lektorzy), DSM czy KSM. Po wakacyjnej przerwie wznawiają swoją działalność. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi tych grup.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Orkisz Marek, Sujdak Jan, Kopera Andrzej, Piękoś Monika, Knych Andrzej.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Dudek Krystyna, Bonarek Tomasz, Słąba Weronika, Kurcz Tomasz, Szalwa Janusz.

 

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: Jest nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Niedziela wraz z tygodnikiem ”Bliżej Życia Wiarą” w cenie 10 złotych..

 

 

 1. Spotkania Formacyjne:

            - kandydatów do Bierzmowania z klasy VII, VIII  wraz z rodzicami zapraszamy w środę na godzinę 18.00.

 

 1. Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży RDE PENUEL zaprasza młodzież na  wspólną pieszą pielgrzymkę i spotkanie okręgowe pt. ,, POSTÓJ ZAWADA'' z okazji Wielkiego Odpustu w Zawadzie, dnia 9 września 2022 r /piątek/. Szczegóły na plakacie w gablocie.

22 Niedziela Zwykła

 1. Dziś ostatnia niedziela wakacji, w liturgii dwudziesta druga niedziela w ciągu roku kościelnego. Eucharystia stanowi centrum niedzieli i życia chrześcijańskiego. Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Chrystusa umacnia nas na drodze podejmowania codziennych obowiązków. Dziś prosimy Boga, aby wszystko co dobre w nas, nieustannie umacniał i strzegł (kolekta mszalna).

 

 1. Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze.

 

 1. Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Za wierność Bogu i Jego prawu został zamordowany na rozkaz króla Heroda. Tym samym stał się kolejnym prorokiem, który oddał życie, będąc głosicielem Bożej prawdy.

 

 1. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę Świętą o godz. 8.00. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym.

 

 1. Dowóz dzieci: Autobus szkolny godz. 7.40 - z Cieszęcin. Bus – godz. 7.20 – z kolonii Woli Żyrakowskiej; 7.35 – z przystanku Zawierzbie II. Odwóz dzieci po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 1. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej (83). Naszą modlitewną pamięcią będziemy ogarniali wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

 

 1. Od 2015 roku z inicjatywy papieża Franciszka w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Będziemy modlić się o roztropne wykorzystywanie dóbr natury i ochronę środowiska.

 

 1. Czwartek będzie jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz. 18.00.

 

 1. Piątek, 2 września, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 6.30 i 18.00;

 

 1. W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. porannej Różaniec wynagradzający. Zaś od godz. 8.00 odwiedziny Duszpasterskie chorych.

 

 1. Spowiedź dla dzieci i młodzieży rozpoczynającej nowy rok szkolny i przed I-szym piątkiem w środę od godz. 16.30. W czwartek i piątek dla pozostałych od godz. 17.00.

 

 1. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po każdej Mszy św.

 

 1. W tym tygodniu patronuje nam:

- w sobotę - Święty Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Siwiak Zofia, Rodzoń Dariusz, Parys Ryszard, Parys Damian, Parys Bartłomiej.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Koziara Sławomir, Koziara Zofia, Dąbrowska Teresa, Zając Małgorzata, Haracz Damian.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne: Drozd Dorota i Waldemar, Grdeń Zbigniew
  i Dorota, Gawlik Zbigniew i Barbara, Prucnal Stanisław i Renata, Sikora Adam i Krystyna.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: Jest nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Mały Gość niedzielny dla dzieci, Niedziela. Wychodząc z Kościoła można za darmo zabrać nowy numer „Dobrych Nowin”.

  

 1. Trwa zbiórka produktów spożywczych, chemicznych, higienicznych dla Tarnopola
  w Ukrainie. Paczki dostarczamy na plebanię jeszcze do przyszłej niedzieli. Serdecznie dziękuję za kolejne paczki dostarczone na plebanię.

 

 1. Przypominamy, że od 10 lipca trwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej chronić osoby wierzące i wyznawane przez nie wartości przed atakami i publicznym wyszydzaniem. Projekt jest odpowiedzią na przypadki ataków na kościoły oraz agresji wobec chrześcijan i zakłada umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności za publiczne prześladowania osób wierzących oraz akty wandalizmu wobec miejsc kultu czy symboli religijnych, takie jak: niszczenie kościołów i przydrożnych kapliczek, zakłócenia Mszy Świętych, profanacje symboli i wizerunku Świętych.


Osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę, mogą to zrobić w dniu dzisiejszym po każdej Mszy św. Wymagane dane to: imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania oraz PESEL. Zachęcamy do złożenia podpisu.

 

 1. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. Maria Czaja. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie .…. Za śp. Marię będzie odprawionych 8 Mszy św. od uczestników pogrzebu.

21 Niedziela Zwykła

 1. Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Niech wśród naszych codziennych obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski
  o bliskość Pana i wartości nieprzemijające.

 

 1. Jutro w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim.

 

 1. We wtorek - decyzją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku - obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W Polsce obchodzony od 2011 roku. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia bez końca.

 

 1. W piątek przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Czarnej Madonny. Częstochowa dla nas Polaków jest wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego narodu. W piątek z racji uroczystości nie ma postu.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

            - w środę – Święty Bartłomiej Apostoł, ewangelizator Indii i Armenii;

             - w sobotę – Święta Monika, matka Świętego Augustyna.

  

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Ciaciek Józef, Ciaciek Rafał, Cielec Jan, Słonina Andrzej.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Orkisz Marek, Sujdak Jan, Kopera Andrzej, Piękoś Monika, Knych Andrzej.

  

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne ……..

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej….

  

 1. Trwa zbiórka produktów spożywczych, chemicznych, higienicznych dla Tarnopola
  w Ukrainie. Paczki dostarczamy na plebanię najpóźniej do końca sierpnia. Serdecznie dziękuję za kolejne paczki dostarczone na plebanię. Mamy na razie 8 paczek.

 

 1. Wójt Gminy Żyraków w imieniu swoim i pozostałych organizatorów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2022 r.
  w Żyrakowie. O godz. 14.00 Msza św. w Kościele Parafialnym. Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji, jak również na plakatach informacyjnych.

 

 1. Od 10 lipca trwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej chronić osoby wierzące i wyznawane przez nie wartości przed atakami i publicznym wyszydzaniem. Projekt jest odpowiedzią na przypadki ataków na kościoły oraz agresji wobec chrześcijan i zakłada umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności za publiczne prześladowania osób wierzących oraz akty wandalizmu wobec miejsc kultu czy symboli religijnych, takie jak: niszczenie kościołów i przydrożnych kapliczek, zakłócenia Mszy Świętych, profanacje symboli i wizerunku Świętych.

Osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę, mogą to zrobić w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. Wymagane dane to: imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania oraz PESEL. Zachęcamy do złożenia podpisu.


20 Niedziela Zwykła

 1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.

  

 1. Dzisiejsza niedziela to niedziela inwestycyjna. Serdecznie dziękuję za każdą ofiarę.

  

 1. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia, tak jak w niedzielę. Składka na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

  

 1. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są wieńce żniwne, bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.

  

 1. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego.

  

 1. W piątek z racji III piątku miesiąca po Mszy św. wieczornej Adoracja Najśw. Sakramentu.

  

 1. W tym tygodniu patronują nam:

            - w środę - Święty Jacek, prezbiter, dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki czciciel Matki Bożej;

            - w sobotę – Święty Bernard, opat cysterski z Clairvaux we Francji,  doktor Kościoła.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Orkisz Bogdan, Książek Andrzej, Salamon Łukasz, Kulas Krzysztof, Bugaj Kazimierz.

 

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Siwiak Zofia, Rodzoń Dariusz, Parys Ryszard, Parys Damian, Parys Bartłomiej.

 

 1. We wtorek w imieniu organizatorów zapraszam na 24 pielgrzymkę Służb Mundurowych naszego powiatu do Przeczycy. O godz. 18.00 uroczysta Msza św. Serdecznie zapraszamy służby a szczególnie Strażaków, ich rodziny a także wszystkich chętnych.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Dzisiejszy Numer Gościa z kolejną płytą „Biblia Audio”.

  

 1. Trwa zbiórka produktów spożywczych, chemicznych, higienicznych dla Tarnopola w Ukrainie. Paczki dostarczamy na plebanię najpóźniej do końca sierpnia. Potem zostaną dostarczone potrzebującym w Tarnopolu. Serdecznie dziękuję za pierwsze paczki dostarczone na plebanię.

  

 1. Od 19 sierpnia w polskich kinach będzie można zobaczyć zrealizowany z niezwykłym rozmachem film fabularny Notre-Dame płonie. To wstrząsająca i prawdziwa historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. To także opowieść o sile wiary, modlitwy oraz - co ma również symboliczne znaczenie w dzisiejszej zlaicyzowanej Europie - poświęceniu dla ratowania chrześcijańskich wartości.

 

 1. Pielgrzymi Archidiecezji Przemyskiej skierowali na moje ręce list z podziękowaniami w którym m. in. Piszą: „Pragniemy z całego serca podziękować za ogromną pomoc i wsparcie dla nas, pielgrzymów. Dziękujemy również wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie posiłków, za każdy gest życzliwości, za uśmiech i słowa pociechy. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ wiemy, że na trudnym pielgrzymkowym szlaku nie jesteśmy sami. Dzięki wam czujemy, że Kościół Chrystusowy jest ciągle silny i stanowi jedność, która może zwyciężyć wszelkie zło. Ktoś ładnie powiedział, że nasi Aniołowie mają wasze zatroskane twarze, wasze miłosierne ręce i wasze kochające serca. Dziękujemy Panu Bogu, że na naszej pielgrzymkowej drodze postawił nam tak pięknych Aniołów. Zanieśliśmy do Pani Jasnogórskiej ogrom spraw swoich, naszych rodzin i przyjaciół. Pamiętamy również o Was w naszych modlitwach, wierząc, że Ta, która wszystko rozumie, otoczy swoje dzieci najczulszą miłością i opieką. Pielgrzymi Archidiecezji Przemyskiej.”

19 niedziela zwykła

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Z tej racji po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

 

 1. Jutro o godz. 19.00 w Parafii św. Jadwigi spotkanie organizacyjne pielgrzymów udających się na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.

 

 1. W sobotę, 13 sierpnia, nabożeństwo fatimskie po Mszy św. porannej. Serdecznie zapraszamy, aby w modlitwie przez ręce Maryi wypraszać Boże dary dla nas i całego świata.

 

 1. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś serdecznie dziękuję za każdą ofiarę.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

         - w poniedziałek - Święty Dominik, prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego;

         - we wtorek – Święta Teresa Benedykta od Krzyża, dziewica i męczennica, patronka Europy zamordowana w Auschwitz;

         - w środę – Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik;

         - w czwartek – Święta Klara, dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.

   

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary Inwestycyjne następującym osobom: Lada Wiesław, Orkisz Adam i Alicja.

  

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Nowak Jan, Stefan Grzegorz, Zima Zygmunt, Zima Adam, Grygiel Marek.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny wtorek bardzo prosimy następujące rodziny: Ciaciek Józef, Ciaciek Rafał, Cielec Jan, Słonina Andrzej.

 

 1. W przyszły wtorek będzie miała miejsce 24 pielgrzymka Służb Mundurowych naszego powiatu do Przeczycy. O godz. 18.00 uroczysta Msza św. Serdecznie zapraszamy służby a szczególnie Strażaków, ich rodziny a także wszystkich chętnych.

  

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

  

 1. Trwa zbiórka produktów spożywczych, chemicznych, higienicznych dla Tarnopola w Ukrainie. Potrzebne są głownie produkty spożywcze, chemiczne, higieniczne. Lista produktów znajduje się na stronie internetowej parafii, tablicy ogłoszeń oraz na stoliku za ławkami. Można sobie zabrać ze stolika.Paczki dostarczamy na plebanię najpóźniej do końca sierpnia. Potem zostaną dostarczone potrzebującym w Tarnopolu.

18 Niedziela Zwykła

 1. Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.

 

 1. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.

 

 1. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświecającej, Komunia Święta, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.

 

 1. W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. Będzie to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz. 18.00.

 

 1. Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza Święta wotywna
  o godz. 6.30 i 18.00. Po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź święta codziennie przed nabożeństwami. Bardzo proszę nie odkładać spowiedzi na sam piątek, bo będzie tylko jeden kapłan.

 

 1. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie zanotowane na kartach Ewangelii było zapowiedzią naszej przyszłości – życia wiecznego, oglądania na wieki Boskiego Oblicza.

 

 1. Z racji pierwszej soboty miesiąca po Mszy św. porannej Różaniec wynagradzający. W tym miesiącu nie ma odwiedzin chorych.

 

 1. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po każdej Mszy Świętej.

 

 1. Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na Jasną Górę. Zapraszamy wszystkich na pielgrzymi szlak, a także do włączenia się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wszystkich, którzy podejmą ten trud, polecamy Bogu przez ręce Matki Najświętszej.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

           - poniedziałek – Święty Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła

           - czwartek – Święty Jan Maria Vianney

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary Inwestycyjne następującym osobom: Bątor Stanisława, Gębala Stanisława, Kaczor Paweł i Lidia, Lis Bogdan i Jolanta, Muciek Andrzej i Anna, Mazur Witold i Wiesława, NN., Socha Piotr i Monika, Stachowicz Anna, Sroka Zbigniew i Ewelina, Świerk Mateusz i Aneta, Szalwa Janusz i Urszula, Wodzień Robert i Lucyna, Wodzień Albert
  i Stanisława, Wiercioch Piotr i Agata, Wójcik Waldemar i Danuta, Wójcik Józef i Anna, Klabacha Tadeusz i Danuta.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Stachnik Przemysław, Duma Wiesław, Kwaśniewski Krzysztof, Kędzior Wojciech.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Orkisz Bogdan, Książek Andrzej, Salomon Łukasz, Kulas Krzysztof, Bugaj Kazimierz.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

 

 1. Za śp. Dianę Kowalską będzie odprawionych 9 Mszy św. od uczestników pogrzebu.

 

Trwa w dalszym ciągu wojna na Ukrainie. Módlmy się o pokój w tym kraju. Ale także jest ogromna prośba z Tarnopola na Ukrainie o pomoc. Włączmy się w miarę możliwości wszyscy. Potrzebne są głownie produkty spożywcze, chemiczne, higieniczne. Lista produktów znajduje się na stronie internetowej parafii, tablicy ogłoszeń oraz na stoliku za ławkami. Taką listę można sobie zabrać ze stolika.

 

Paczki z produktami z listy pakujemy w karton, który dostarczamy na plebanię najpóźniej do końca sierpnia. Potem zostaną dostarczone potrzebującym w Tarnopolu.


17 niedziela zwykła

 1. Przeżywamy XVII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Po Mszach Świętych błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

           - poniedziałek – św. Jakub, Apostoł  

           - wtorek - św. Joachim i Anna, rodzice NMP

            - piątek - św. Marta, Maria i Łazarz

 

 1. W czwartek mija 5 rocznica śmierci ks. Kanonika Jana Chajca, emerytowanego proboszcza naszej Parafii.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękujemy następującym rodzinom: Bystrek Albert, Bystrek Wacław, Byś Jan, Kołodziej Kazimierz, Pisarek Sebastian.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo prosimy następujące rodziny: Nowak Jan, Stefan Grzegorz, Zima Zygmunt, Zima Adam, Grygiel Marek.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

 

 1. Parafia św. Jadwigi w Dębicy organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Odbędzie się ona
  w dniach 22-29 października 2022r. Koszt pielgrzymki to: 4300 zł i 150 dolarów. Zapisy
  i szczegółowe informacje w kancelarii parafii św. Jadwigi.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.