Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie

Przygotowanie do ślubu

I. Termin i godzinę ślubu trzeba ustalić z ks. Proboszczem znacznie wcześniej, najlepiej po rezerwacji lokalu na uroczystość.

 

II. Następnie trzeba umówić sie na pierwsze spotkanie, które ma się odbyć 3 miesiące przed ślubem.

 

III. Na pierwsze spotkanie w kancelarii - które trwa ok. 2 godz. - w celu spisania protokołu przedślubnego, narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

 • Metrykę chrztu świętego - jeśli chrzest był w innej parafii. Jest ona ważna 3 miesiące od daty wystawienia,
 • Dowód osobisty,
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • Świadectwa z nauki religii z ostatnich klas: jedno ze Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum oraz drugie ze Szkoły Średniej,
 • 1) Ślub konkordatowy: Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, lub 2) Ślub kościelny po cywilnym: świadectwo ślubu cywilnego
 • Informację o dacie i miejscu I Komunii św.,
 • Imiona i nazwisko (wg dowodu os.) oraz miejsce zamieszkania świadków,
 • Zgodę od proboszcza parafii w której mieszka narzeczona na załatwianie formalności w Żyrakowie (jeśli oboje narzeczeni mieszkają poza parafią Żyraków),
 • Na spotkaniu trzeba również wykazać się znajomością podstawowych prawd wiary (Dekalog, 5 przykazań kościelnych, 6 prawd wiary, 7 sakramntów, 7 grzechów głównych) i modlitw (Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie).

IV. Drugie spotkanie w kancelarii odbywa się ok. 1-2 tygodni przed ślubem. Narzeczeni:

 • Przynoszą kartkę potwierdzającą trzykrotną wizytę w Paradni Rodzinnej i o uczestnictwie w Dniu Skupienia,
 • Dzielą się informacjami, które usłyszeli podczas spotkań w Poradni dotyczącymi zasad życia chrześcijańskiego, znajomością zasad prowadzenia rodziny i wychowania dzieci,
 • Kartkę poświadczającą wygłoszenie zapowiedzi,
 • Omawiają obrzęd sakramentu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.