Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie

 

Pierwsze wzmianki na temat miejscowości odnaleźć można już w dokumentach średniowiecznych. Natomiast z 1595 r. pochodzi wpis w aktach powizytacyjnych parafii Straszęcin, informujący, że w Żyrakowie znajduje się kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Wiadomo również, iż w 1621 r. bp krakowski M. Szyszkowski udzielił pozwolenia na sprawowanie w tej kaplicy posługi duszpasterskiej. Jednak pod koniec XVIII w. kolejny właściciel wsi, Bomer Kalwin, zlikwidował kaplicę i po dobudowaniu piętra zamienił ją na spichlerz. Dopiero w 1946 r. ówczesny dziedzic Witold Pieniążek zwrócił budynek parafii, co pozwoliło znowu go przebudować i przeznaczyć na miejsce kultu. Odnowioną kaplicę poświęcił bp J. Stepa w 1947 r. Rok później w Żyrakowie utworzono rektorat, zaś w 1952 r. parafię, której pierwszym proboszczem został ks. T. Zagólski.

 

Ważny rozdział w historii żyrakowskiej wspólnoty rozpoczął się z chwilą podjęcia budowy nowego kościoła. Inicjatorem był ks. Jan Chajec, ówczesny proboszcz. Prace budowlane rozpoczęto w 1982 r. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi, ich ofiarności i pracowitości, kościół szybko rósł, tak że już 29 V 1983 r. bp J. Ablewicz wmurował kamień węgielny i poświęcił świątynię. W ciągu następnych lat trwały prace wykończeniowe. Wnętrze kościoła uderza pełną szlachetności prostotą. W centralnej części prezbiterium znajduje się XVII-wieczny obraz przedstawiający Trójcę Świętą, zaś pozostałe elementy wystroju świątyni, choć współczesne, doskonale się z nim komponują - ich autorką jest rzeźbiarka B. Drwalowa.

 

Do parafii należą mieszkańcy Żyrakowa i mieszkańcy Woli Żyrakowskiej.

 

W parafii pracowali księża proboszczowie:

 • Ks. Józef Jasiurkowski (2008 - 2023) 
 • Ks. Jan Chajec (1977 - 2008)
 • Ks. Romuald Wojna (1959 - 1977)
 • Ks. Tomasz Zagólski (1952 - 1959)
 • Ks. Tomasz Zagólski - Rektor (1948 - 1952)

W parafii pracowali księża wikariusze: 

 • Ks. Robert Ciastoń (2018  - 2020)
 • Ks. Józef Rzepka (2015 - 2018)
 • Ks. Łukasz Halada (2014 - 2015)
 • Ks. Paweł Ryś (2009 - 2014)
 • Ks. Wiesław Wysowski (2003 - 2009)
 • Ks. Jan Banach (2002 - 2003)
Kapłani pochodzący z parafii:
 • Ks. Zbigniew Ćwik (urodzony 1929, wyświęcony 1954, zmarł 17.III.1988, pochowany w Żyrakowie)
 • Ks. Władysław Chodor (urodzony 1928, wyświęcony 1955, zmarł 30.VIII.2012, pochowany w Dębicy)
 • Ks. Jerzy Wójcik  (1963, nie żyje)
 • Ks. Kazimierz Bonarek (1970, Tarnów)
 • Ks. Piotr Bonarek MS  (1984, Rzeszów)
 • Ks. Grzegorz Żyrkowski  (1985 , Słotowa)
 • Ks. Józef Dudek  (urodzony 1965, wyświęcony 1990, pracuje w diecezji Szczecińskiej)
 • Ks. Adam Sroka  (2004 , Tarnów - Seminarium)
 • Ks. Tomasz Bazuła (2006, Norwegia)

Siostry Zakonne pochodzące z parafii:

 • S. Weronika Ferenz SSCJ
 • S. Helena Drobot SSCJ
 • S. Zofia Ćwik SSCJ
 • S. Gaudia - Maria Kaczor SSCJ
 • S. Stylita - Eugenia Maciąg CSSJ
 • S. Tomasza - Urszula Moskal CSSJ
 • S. Maria Ćwik CSSF
 • S. Bernadetta Pasińska MChR
 • S. Teresa Zając CSFN (2014)

SSCJ - Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Iesu - Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - Sercanki

CSSJ - Congregatio Sororum a Sancto Joseph - Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa - Józefitki

CSSF - Congregatio Sororum Sancti Felicis de Cantalice - Zgromadzenie Sióstr Świętego Faliksa z Kantalicjo - Falicjanki

MChR - Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej - Misjonarki Chrystusa Króla

CSFN - Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - Nazaretanki

 

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.