Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest dążenie do prawdziwego spotkania żywego Boga. KSM zrzesza młodych ludzi między 16. a 30. rokiem życia, którzy pragną od życia czegoś więcej – nie chcą tylko i wyłącznie przejść przez życie wegetując w nim, lecz pragną zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, dzięki ciągłemu kształtowaniu swojej młodości i dążeniu do najlepszej wersji samego siebie.  

 

Zasadniczą misją Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. 

 

§10 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Podstawą działania w Stowarzyszeniu jest SŁUŻBA – służba Bogu w spotykanych ludziach. Druhowie i druhny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie potrafią myśleć o sobie, zawsze przed słowem JA powinno znajdować się słowo TY – ja odchodzę w cień, żebyś Ty mógł się podnieść i rozwinąć swoje skrzydła dla dobra swojego, Kościoła i narodu. 

KSM ma charakter APOSTOLSKI – nastawiony jest na wychodzenie do innych ludzi, po to, aby pozyskać ich dla Chrystusa. Mamy świadczyć o Chrystusie i Jego miłości w każdych przestrzeniach naszego życia i w każdej chwili – w pracy, szkole, na studiach, na imprezie, podczas spotkania ze znajomymi – zawsze. 

KSM wychowuje młodych Polaków w duchu PATRIOTYZMU. “Miejcie Polskę w sercu! Modlę się o to, by KSM miał wpływ na losy Polski” – tak brzmią słowa z testamentu śp. ks. prałata Antoniego Sołtysika, Honorowego Asystenta Generalnego KSM. Patronami KSM-u są Św. Stanisław Kostka i bł Karolina Kózkówna 

Zapraszamy CIEBIE na spotkania KSM-u w naszej parafii w każdy piątek o godzinie 19.00.  

 

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Żyrakowie 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Żyrakowie zostało powołane 21 listopada 2010 r. Pierwszym prezesem był druh Paweł Ćwik a asystentem w tym czasie był ks. Paweł Ryś wikariusz parafii. Na przestrzeni ponad 13 lat działalność KSM-u w naszej parafii młodzież aktywnie włączała się w życie parafii oraz czynnie brała udział w wydarzeniach diecezjalnych. 

Akcje organizowane przez KSM: 

-Szlachetna paczka 

-Dekanalne Spotkania Młodych 

-Wieczornice Patriotyczne  

-Dni papieskie 

-Adoracje w czasie Triduum Sacrum 

-Wielkopostne drogi krzyżowe 

-Drogi Światła 

-Udział w rajdach im. Ks. Walentego Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim zajmując przy tym miejsca na podium 2022 odział KSM Żyraków zajął I miejsce 

-Udział w ligach koszykarskich, siatkarskich, piłki nożnej 

-Parafialne pielgrzymki do Zawady 

-Msze Święte dla młodych z cyklu “Wstań 

-Udział w diecezjalnych spotkaniach młodych Synaj 

To tylko niektóre akcje, w których młodzież aktywnie brała udział. 

 

Poczet kierownictw i Asystentów KSM Żyraków 

2010-2011 – 1 kadencja 

Prezes- Ćwik Paweł 

Z-ca prezesa- Guziec Katarzyna 

Skarbnik- Jarosław Maciołek 

Asystent- ks. Paweł Ryś 

 

2015-2017 – 2 kadencja 

Prezes- Magdalena Wrona 

Z-ca prezesa- Dawid Kaczor 

Sekretarz- Wiktoria Szymaszek 

Skarbnik- Dominik Wrona 

Asystent- Ks. Łukasz Halada, ks. Józef Rzepka 

 

2017-2019- 3 kadencja 

Prezes- Magdalena Wrona 

Z-ca prezesa- Klaudia Kuta 

Sekretarz- Patrycja Ostrowska (do 2018) 

Z-ca sekretarza- Dominik Wrona 

Skarbnik- Wiktoria Skowron (do 2018) Dominik Wrona (od 2018) 

Asystent- ks.Józef Rzepka, ks. Robert Ciastoń 

 

2019-2021- 4 kadencja 

Prezes- Magdalena Wrona 

Z-ca prezesa- Mateusz Grych 

Sekretarz- Kinga Ostrowska 

Skarbnik- Alicja Kuta 

Asystent- Ks. Robert Ciastoń, ks. Jakub Kulpa 

 

2021-2023- 5 kadencja 

Prezes- Mateusz Grych 

Z-ca prezesa- Natalia Wrona 

Sekretarz- Mateusz Krupa (do 2021 r.) Wiktoria Wadas (od 2021 r.) 

Skarbnik- Alicja Kuta (do 2021 r.) Karolina Trojan (od 2021 r.) 

Asystent- ks. Jakub Kulpa 

 

2024-2026 – 6 kadencja 

Prezes- Natalia Wrona 

Z-ca prezesa- Katarzyna Węgrzyn 

Sekretarz- Joanna Dziepak 

Z-ca sekretarza- Wiktoria Wadas 

Skarbnik- Antoni Węgrzyn 

Asystent- Ks. Jakub Kulpa 

Brak zdefiniowanych grup

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.