INTENCJE - poza parafią

6 -- 12  wrzesień   2021 r.

 

przez Ks. Tomasza

 

 

 1. Pon. + Krzysztofa Zimy z int. Wiktora Marka z Grabin
 2. Wt.  + Bronisława Zimy z int. rodziny Furmanków z Bobrowej
 3. Śr. + Tadeusza Dobranowskiego z int. działu Pomocy i Obsługi DPS w Dębicy
 4. Czw.  + Michała Mroza z int. Andrzeja i Doroty Kobylarzów
 5. Pt. + Bronisławy Skowron z int. rodziny Szydłowskich
 6. Sob. + Lucyny Mazur z int. koleżanki Marii Olsza
 7. Niedz. + Marii Dziurgot z int. rodziny Jeziorów

 

13 -- 19 wrzesień   2021 r.

 

przez Ks. Tomasza

 

 

 1. Pon. + Lucyny Mazur z int. prac. Firmy Aksil
 2. Wt.  + Michała Mroza z int. rodziny Augustynów
 3. Śr. + Anny Kędzior z int. kolegów syna Adama z firmy Romet
 4. Czw.  + Tadeusza Dobranowskiego z int. działu Administracji DPS w Dębicy
 5. Pt. + Kazimierza Drozda z int. Józefy Czerepak
 6. Sob. + Zbigniewa Gila z int. Ireny i Stanisława Ziobro
 7. Niedz. + Edwarda Stolarczyka z int. Łukasza i Karoliny Stelmachów

 

 

M S Z E   Ś W I Ę T E 

  

Gregoriańskie

 

 za śp. Zofię  Dziurgot

będą odprawiane przez ks. Tomasza Bazułę

1 – 30 września 2021 r.

 1. Z int. Krzysztofa Dumy
 2. Z int.  Bożeny Kaczor z rodziną
 3. Z int.  Janiny i Kazimierza Wolskich
 4. Z int.  rodziny Maciągów z Żyrakowa
 5. Z int. Józefa Strojka z rodziną
 6. Z int.  sąsiadów Stanisława i Haliny Kurcz
 7. Z int.  Bogusławy i Wacława Światowców
 8. Z int.  siostry Stefanii Ferenc z mężem
 9. Z int.  Leszka Ferenca z rodziną
 10. Z int.  Zygmunta Maciąga z rodziną
 11. Z int.  siostry Heleny z mężem
 12. Z int.  Lucyny z rodziną
 13.  Z int. Doroty z rodziną
 14. Z int.  Władysława Dziurgota z rodziną
 15. Z int.  Zofii Stachowicz z rodziną
 16. Z int.  Krzysztofa Skwiry z rodziną
 17. Z int.  syna
 18. Z int.  Piotra z rodziną
 19. Z int. sąsiadów Danuty i Mariusza Żurków z rodziną
 20. Z int.  siostrzeńca Grzegorza Zaborowskiego z rodziną
 21. Z int.  bratowej z Cieszęcin
 22. Z int.  bratanicy Elżbiety z mężem
 23. Z int.  siostrzeńca Tomasza z rodziną
 24. Z int.  rodziny
 25. Z int.  rodziny
 26. Z int.  rodziny
 27. Z int.  rodziny
 28. Z int.  rodziny
 29. Z int.  rodziny
 30. Z int. rodziny

 

za śp. Mirosławę Fiołek

będą odprawiane przez ks. Janusza

1 – 30 września 2021 r.

 1. Z int. Anny i Zbysława Rokitów
 2. Z int.  Małgorzaty i Roberta Rokitów z rodziną
 3. Z int.  Stanisławy Zawojowskiej
 4. Z int.  Romana i Marii Kalitów z rodziną
 5. Z int. Agnieszki i Marka Frodymów z rodziną
 6. Z int.  rodziny Wrońskich z Lublina
 7. Z int.  Karoliny i Łukasza Stelmachów 
 8. Z int.  Grażyny Szymona z rodziną
 9. Z int.  Katarzyny i Dawida Gębalów
 10. Z int.  Lucyny i Stanisława Piechów
 11. Z int.  koleżanek z nocnej i świątecznej pomocy w Dębicy
 12. Z int.  Danuty i Stefana Gilów z rodziną
 13.  Z int. rodziny Cisłów i Urjaszów
 14. Z int.  Julii Ostrowskiej z rodziną
 15. Z int.  Barbary i Sławomira Grzybów z rodziną
 16. Z int.  Anny Śliwa z rodziną
 17. Z int.  Stefanii i Ryszarda Szubów
 18. Z int.  Jana i Barbary Mroczków
 19. Z int. Haliny i Tadeusza Jeleniów
 20. Z int.  sąsiadów Stręków
 21. Z int.  rodziny Krupów i Ligęzka z Żyrakowa
 22. Z int.  pracowników ZOFA w Żyrakowie
 23. Z int.  rodziny Płodzieniów i Tomasików
 24. Z int.  rodziny Kurosiów
 25. Z int.  uczestników pogrzebu
 26. Z int.  uczestników pogrzebu
 27. Z int.  uczestników pogrzebu
 28. Z int.  uczestników pogrzebu
 29. Z int.  uczestników pogrzebu
 30. Z int. uczestników pogrzebu

 

za śp.  Krystyny Żurek

będą odprawiane przez O. Władysława

1 – 30 września 2021 r.

 1. Z int. rodziny Kapałków
 2. Z int.  rodziny Pawełczaków z Radomyśla Wielkiego
 3. Z int.  Marii i Franciszka Kądziołków
 4. Z int.  Bernadetty i Rafała Pikuła
 5. Z int. rodziny z Kozodrzy
 6. Z int.  Lucyny i Stanisława Piecuchów
 7. Z int.  Anny i Marcina Cebulów 
 8. Z int.  Anny i Marcina Cebulów 
 9. Z int.  rodziny Giżów z Radomyśla Wielkiego
 10. Z int.  Konrada i Moniki Maciołek
 11. Z int.  Weroniki z rodziną
 12. Z int.  rodziny Kutów
 13.  Z int. Marty Rozmysłowskiej
 14. Z int.  Katarzyny i Miłosza Rusinów
 15. Z int.  Wacława i Beaty Ciąpała
 16. Z int.  Andrzeja, Agnieszki i Mileny Drygas
 17. Z int.  Marioli Żurek z rodziną
 18. Z int.  Mariusza Ciemiorka z rodziną
 19. Z int. Ewy Grzyb
 20. Z int.  sąsiadki syna Dominika – Katarzyny Mroczka
 21. Z int.  Małgorzaty i Krzysztofa Lisów
 22. Z int.  Eweliny i Grzegorza Zagórskich
 23. Z int.  rodziny Klisiów
 24. Z int.  Agnieszki i Sławomira Zagórskich
 25. Z int.  Sylwii i Damiana Michońskich
 26. Z int.  Józefy i Edwarda Babiczów z rodziną
 27. Z int.  Elżbiety i Pawła Osiniak
 28. Z int.  Danuty i Bogusława Labaków
 29. Z int.  rodziny Hajduków
 30. Z int. rodziny Szkotnickich

  

za śp.  Eugeniusza Gnyli

będą odprawiane przez ks. Pawła

1 – 30 września 2021 r.

 1. Z int. Sławomira i Joanny Lipów
 2. Z int.  rodziny Gomułka i Stasi
 3. Z int.  chrześnika Piotra z rodziną
 4. Z int.  wnuka Pawła z żoną Sabiną
 5. Z int.  Grażyny i Stefana Krasów z rodziną
 6. Z int.  bratowej Krystyny i bratanka z żoną
 7. Z int.  Klaudii i Piotra Wąsików
 8. Z int.  Janiny i Tadeusza Wąs
 9. Z int.  Zofii i Tadeusza Szotów
 10. Z int.  Barbary i Tadeusza Strzesak z Gnojnika
 11. Z int.  Marii i Ryszarda Robaków z Zawady Uszewskiej
 12. Z int.  Danuty i Leszka Klabachów
 13.  Z int. Teresy Brzeskiej z Brzeska
 14. Z int.  Stanisławy i Zbigniewa Piekarskich z rodz. z Mielca
 15. Z int.  Stanisławy i Zbigniewa Piekarskich z rodz. z Mielca
 16. Z int.  Jolanty Drzewieckiej z rodziną z Mielca
 17. Z int. Zofii Mazur z rodziną z Dębicy
 18. Z int.  Teresy i Józefa Rafalczuk z Dębicy
 19. Z int.  pracowników Zakładów Mięsnych
 20. Z int.  pracowników Zakładów Mięsnych
 21. Z int.  pracowników Zakładów Mięsnych
 22. Z int.  Martyny i Bartłomieja Dobranowskich
 23. Z int.  Bogdana i Teresy Drobotów
 24. Z int.  Eweliny i Marcina Gąsiorów
 25. Z int.  Beaty i Bogdana Golemów
 26. Z int.  Bogusława Niedzielskiego z rodz. z Jaźwin
 27. Z int.  Józefa Niedzielskiego z rodziną z Australii
 28. Z int. Elżbiety i Bogusława Chmielowskich
 29. Z int. rodziny Jana Marca
 30. Z int. Janusza i Doroty Mazurów 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.