OGŁOSZENIA

2 Niedziela Wielkiego Postu

m


1 Niedziela Postu

 1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

 

 1. Dziś składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać za ofiary.

 

 1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 a potem Msza św. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.30 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym a potem Msza św.

            Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary                    doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania             odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski                              uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

 1. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.
 2. Od dziś można nabywać paschaliki i baranki wielkanocne. Ofiary zostaną przeznaczone na Caritas, która pomaga rodzinom będącym w potrzebie.
 3. Bardzo proszę tak, jak co roku, Zelatorki i Zelatorów o pozbieranie w swoich rejonach, ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły …………………. Bóg zapłać!

  

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Zaborowski Tomasz, Wójcik Stanisław, Żurek Mariusz, Żurek Andrzej, Kramarz Maria.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Lada Kinga, Brzostowski Jakub, Wiktor Urszula, Kobylarz Krystyna, Kobylarz Piotr.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

 

 1. Dyrekcja Zespołu Szkół w Żyrakowie ogłasza nabór dzieci do przedszkola oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

            Rekrutacja do przedszkola obejmuje dzieci z roczników 2015 – 2018. Natomiast rekrutacja dzieci do klasy I szkoły                                        podstawowej obejmuje dzieci z rocznika 2014.

            Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub do klasy I szkoły podstawowej zobowiązani są do złożenia                          wniosku w terminie od 1 do 31 marca 2021 r. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez                        kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

            Wnioski prosimy pobierać ze strony internetowej szkoły lub ze stolika w przedsionku wejścia głównego do szkoły.

           Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły lub składać w sekretariacie w terminie od 1 do               31 marca 2021 roku.


6 Niedziela Zwykła

 1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

 

 1. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

 

 1. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

 

 1. 4. Dzisiejsza niedziela to niedziela inwestycyjna. Serdecznie dziękuję za każdą ofiarę.

 

 1. Dzisiaj Nabożeństwo 40-to godzinne w następującym porządku:

* Po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego sakramentu. Na Adoracji pozostają wszyscy uczestniczący na Mszy św. Adoracji przewodniczyć będą Róże Różańcowe do godz. 9.45

* Od godz. 9.45 – 10.20 uczestniczą Ci, którzy przychodzą na Sumę. Przewodniczyć Adoracji będzie Caritas

* Na Sumę szczególnie zapraszam dzieci. Po Sumie Adorację prowadzić będą dzieci do godz. 12.00

* Na ADORACJĘ zapraszamy:

w godzinach 12.00 – 13.00 mieszkańców Żyrakowa

w godzinach 13.00 – 14.00 mieszkańców Woli Żyrakowskiej

w godzinach 14.00 – 15.00 mieszkańców Kolonii Żyrakowskiej

w godzinach 15.00 – 15.30 młodzież: uczącą się i pracującą.

 

 

 1. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.00 i 17.00. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

 

 1. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.

 

 1. W środę składka przeznaczona jest na cele charytatywne w diecezji.

 

 1. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadzić się na nabożeństwach wielkopostnych. W piątki wspólnie będziemy rozważać Drogę Krzyżową, o godz. 16.30 a potem Msza św., zaś w niedzielę Gorzkie Żale o godz. 15.30 a po nich Msza św. – i tak będzie przez cały Wielki Post. Gorąco zapraszam wszystkich na te nabożeństwa.

 

 1. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone, co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, tj.: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.

 

 1. Już na początku Wielkiego Postu zarezerwujmy sobie czas na rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je O. Rajmund a odbędą się w dniach od 7 – 10 marca. Postarajmy się tak zorganizować czas, byśmy skorzystali z tego szczególnego czasu łaski. Bądźmy też dobrymi apostołami i podzielmy się tą informacją z sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. Niech to będzie dla każdego z nas nie tylko okazja do refleksji nad swoim życiem, osobistego nawrócenia, ale przede wszystkim spotkanie z miłosiernym Bogiem, który po raz kolejny wychodzi nam naprzeciw.

 

 1. Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.

 

 1. W piątek z racji III piątku miesiąca po Mszy św. wieczornej półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

 1. W przyszłą niedzielę składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły następujące osoby: Piotr
  i Monika Socha, Michał i Katarzyna Rokita, Witold i Wiesława Mazur, Zbigniew i Stanisława Bątor, Bury Zuzanna, Zieliński Tadeusz i Józefa. Bóg zapłać!

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Nowak Franciszek, Kalita Mariusz, Kaczor Roman, Kurcz Stanisław.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Siarkowski Franciszek, Kaput Stanisław, Skórka Marek, Lada Wiesław, Lada Sebastian.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

5 Niedziela Zwykła

 1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

 

 1. Dziś, racji I-szej niedzieli miesiąca po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych.

 

 1. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W tym dniu w szczególny sposób będziemy się modlić za chorych z naszej parafii.

 

 1. W tym tygodniu patronuje nam:

       – w środę – św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

 

 1. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś serdecznie dziękuję za każdą ofiarę.

 

 1. W przyszłą niedzielę Nabożeństwo 40-to godzinne w następującym porządku:

        * Po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego sakramentu. Na Adoracji pozostają wszyscy uczestniczący na Mszy św.
            Adoracji przewodniczyć będą Róże Różańcowe do godz. 9.45

        * Od godz. 9.45 – 10.20 uczestniczą Ci, którzy przychodzą na Sumę. Przewodniczyć Adoracji będzie Caritas

        * Na Sumę szczególnie zapraszam dzieci. Po Sumie Adorację prowadzić będą dzieci do godz. 12.00

        * Na ADORACJĘ zapraszamy:

            w godzinach 12.00 – 13.00 mieszkańców Żyrakowa

            w godzinach 13.00 – 14.00 mieszkańców Woli Żyrakowskiej

            w godzinach 14.00 – 15.00 mieszkańców Kolonii Żyrakowskiej

            w godzinach 15.00 – 15.30 młodzież: uczącą się i pracującą.

  

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły następujące osoby: Klich Tomasz i Anna, Ślęzak Czesław i Helena. Bóg zapłać!

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Nowakowski Zdzisław, Wodzień Andrzej, Kaźmierczak Tomasz, Lauzer Kazimierz, Moskal Augustyn.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Zaborowski Tomasz, Wójcik Stanisław, Żurek Mariusz, Żurek Andrzej, Kramarz Maria.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest Nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Niedziela.

      11. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana śp. Edward Stolarczyk. Polecajmy Go Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz panie …                   Za śp. Edwarda będzie odprawionych 5 Mszy św. od uczestników pogrzebu.


4 Niedziela Zwykła

 1. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines życia.

 

 1. We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte z błogosławieniem świec o godz. 8.00 i 17.00. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, domów dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i miłosierdzia. Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie Klasztorów Klauzurowych.

 

 1. W środę wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło. Po każdej Mszy Świętej obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja.

 

 1. W pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i kapłaństwa. We Mszy Świętej o godz. 17.00 będziemy prosić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00. zapraszamy szczególnie małżonków do modlitwy za siebie.

 

 1. W piątek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo chleba, wody i soli.

 

 1. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. Na Mszę św. wieczorną zapraszamy szczególnie rodziców i młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

 

 1. W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. porannej Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia.

 

 1. Do chorych udamy się w sobotę od godziny 8.00

 

 1. Okazja do spowiedzi codziennie przed nabożeństwami. A w środę, czwartek i piątek od godz. 16.00

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

           - w sobotę – święci męczennicy Paweł Mika i Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.

 

 1. Przyszła niedziela to I-sza niedziela miesiąca. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły następujące osoby: Bystrek Ryszard i Urszula, Czarnik Andrzej i Lucyna, Kołodziej Kazimierz i Małgorzata, Labak Zbigniew i Alina, Pytko Teodor i Maria, Rokita Jerzy i Karolina, Światowiec Wiesław i Lidia. Bóg zapłać!

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Wójcik Marek, Wadas Edward, Nowakowski Ryszard, Mucha Krzysztof, Wojtynkiewicz Adam.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Nowak Franciszek, Kalita Mariusz, Kaczor Roman, Serafin Władysław, Kurcz Stanisław.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest Nowy numer Rycerza Niepokalanej, Gość Niedzielny, Niedziela. Wychodząc z Kościoła można zabrać za darmo nowy numer „Dobrych Nowin” z przedsionka Kościoła.

 

 1. 15. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu.

           Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie także w tym roku             1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

           Na stronie internetowej Caritas (www.caritas.diecezja.tarnow.pl) znajduje się nadal bezpłatny program do wypełniania zeznań            podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez                 naszą diecezjalną Caritas.

 

 1. Tak jak w ubiegłych latach Nabożeństwo 40-to godzinne będzie tylko w jedną niedzielę,
  t.j. 14 lutego w następującym porządku:

* Po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego sakramentu. Na Adoracji pozostają uczestniczący we Mszy św. Adoracji przewodniczyć będzie kapłan a następnie Róże Różańcowe do godz. 9.45

* Od godz. 9.45 – 10.20 uczestniczą Ci, którzy przychodzą na Sumę. Przewodniczyć Adoracji będzie Caritas

* Na Sumę szczególnie zapraszam dzieci. Po Sumie Adorację prowadzić będą dzieci do godz. 12.00

* Na ADORACJĘ zapraszamy:

w godzinach 12.00 – 13.00 mieszkańców Żyrakowa

w godzinach 13.00 – 14.00 mieszkańców Woli Żyrakowskiej

w godzinach 14.00 – 15.00 mieszkańców Kolonii Żyrakowskiej

w godzinach 15.00 – 15.30 młodzież: uczącą się i pracującą.


3 Niedziela Zwykła

 1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest „Dniem solidarności z Chorwacją”. Po każdej Mszy św. przedstawiciele Caritas będą zbierać ofiary do puszek na ten cel. Bóg zapłać za ofiary.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

            – w poniedziałek – św. Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie;

            – we wtorek – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła;

            – w czwartek – św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach
                 kultury europejskiej.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły następujące osoby: Dziadowiec Mieczysława, Dziadowiec Małgorzata i Mariusz, Grdeń Zbigniew i Dorota, Kalita Tomasz
  i Anna, Kalita Marek i Helena, Kądziołka Franciszek i Maria, Lis Bogdan i Jolanta, Lichoń Stanisław i Irena, Lubera Beata, Orłowski Robert, Rokita Robert i Małgorzata, Wiercioch Piotr i Agata, Kawa Rafał i Barbara, Węgrzyn Bogusława. Bóg zapłać!

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Sroka Zbigniew, Augustyn Adam, Belcarz Marian, Wójcik Jan, Wójcik Waldemar.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Nowakowski Zdzisław, Wodzień Andrzej, Kaźmierczak Tomasz, Lauzer Kazimierz, Moskal Augustyn.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

 

 1. W kontekście zbliżającego się święta Matki Bożej Gromnicznej, w trwającym roku św. Józefa – patrona umierających, wróćmy do zwyczaju palenia gromnic.

            Diecezjalne Radio RDN, prowadzi akcję przypominającą znaczenie świecy zwanej gromnicą. Gromnice z wizerunkiem Matki 

            Bożej Gromnicznej i św. Józefa można nabyć w naszej parafii. Znajdują się w pudełku za ławkami. Można także zabrać sobie

             folder do zakupionej świecy.

             Moc w gromnicy uśpiona niech nas chroni, rozświetla nam drogę przez życie, będzie nadzieją i pomocą na rozdrożu w tych
             trudnych obecnie czasach.

 

 1. Z racji przypadającej dziś Niedzieli Słowa Bożego młodzież przygotowała cytaty z Pisma Świętego, które można zabrać ze sobą wychodząc z kościoła. Niech ten krótki fragment zachęci nas do częstej lektury Księgi Pisma Świętego.

 

 1. W minionym tygodniu odszedł do Pana śp. Zbigniew Gil. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie ….. Za śp. Zbigniewa będzie odprawionych 6 Mszy św. od uczestników pogrzebu.

2 Niedziela Zwykła

 1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców.

 

 1. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

 

 1. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

            – we wtorek – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,

                wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy;

             – w środę – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów

                cesarza Dioklecjana.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły …………..…… Bóg zapłać!

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Książek Jerzy, Matejek Kazimierz, Sak Janina, Sak Czesław, Sroka Stanisław.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Wójcik Marek, Wadas Edward, Nowakowski Ryszard, Mucha Krzysztof, Wojtynkiewicz Adam.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

 

 1. Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia we wszystkich polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Również w naszej parafii po wszystkich Mszach św. przedstawiciele Caritas będą zbierać ofiary pieniężne do puszek na ten cel. Bardzo prosimy o ofiarność.

 

 1. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie także w tym roku 1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Na stronie internetowej Caritas (www.caritas.diecezja.tarnow.pl) znajduje się nadal bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.


Niedziela Chrztu Pańskiego

 1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

 

 1. Dzisiejsza niedziela to niedziela inwestycyjna. Ofiary dzisiejsze przeznaczymy na ogrzewanie i ubezpieczenie Kościoła. Serdecznie dziękuję za każdą ofiarę.

 

 1. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem.

 

 1. W środę z racji 13-tego dnia miesiąca po Mszy św. porannej Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej.

  

 1. W piątek z racji 3 piątku miesiąca po Mszy św. wieczornej godzinna Adoracja Najświętszego sakramentu.

  

 1. W przyszła niedzielę, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie sięgnąć po Pismo Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

  

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Bała Lucyna, Bała Aneta, Patla Edmund, Węgrzyn Andrzej, Pleban Marcin.

  

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Sroka Zbigniew, Augustyn Adam, Belcarz Marian, Wójcik Jan, Wójcik Waldemar.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym specjalny dodatek na rozpoczynający się rok ze Świętym Józefem – modlitwa do świętego, którą codziennie od 40 lat odmawia papież Franciszek.

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu

 1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

 

 1. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych.

 

 1. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Po Sumie grupa kolędników misyjnych przedstawi krótki program, gdyż nie będzie kolędy misyjnej w domach. Składka na misje.

 

 1. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej popołudniowej pomodlimy się
  o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy nie tylko liturgiczną służbę ołtarza, rodziny jej członków, ale także wszystkich parafian.

 

 1. W niedzielę, 10 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Zastanowimy się też nad własnym chrztem i powołaniem
  do zbawienia. Może warto przypomnieć sobie datę i miejsce naszego chrztu. Może warto zdać sobie sprawę, że poprzez własny chrzest stałem się dzieckiem Bożym, że poprzez chrzest święty rozpoczęła się moja komunia z Panem Bogiem, o której mam świadczyć własnym życiem wobec innych.

 

 1. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna, którą przeznaczymy na ogrzewanie
  i ubezpieczenie Kościoła. Już dziś serdecznie dziękuję za każdą ofiarę.

  

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne: Ciemiorek Jerzy i Bogusława, Ćwik Teresa, Drobot Zofia, Foltak Tomasz i Ewa, Gruszka Antoni i Barbara, Janora Jerzy i Beata, Kalita Franciszek i Barbara, Klabacha Tadeusz i Danuta, Kobylarz Józef i Cecylia, Koza Paweł
  i Katarzyna, Koziara Robert i Anna, Krajewski Jan i Anna, Kramarz Andrzej i Aneta, Moskal Tomasz i Maria, Pastuła Zdzisław i Grażyna, Pytko Teodor i Maria, Rodzoń Urszula i Dariusz, Szymona Łukasz i Grażyna, Wodzień Albert i Stanisława, Wójcik Waldemar i Danuta, Zieliński Andrzej i Agnieszka, Żmuda Andrzej i Bogusława, Żurek Krystyna, Mazur Witold i Wiesława, Bątor Zbigniew i Stanisława.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Foltak Tomasz, Ostrowski Paweł, Szymaszek Mariusz, Babicz Ryszard, Światowiec Wiesław, Kolbusz Renata, Światowiec Wacław, Król Wacław, Świtaj Kamil.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Książek Jerzy, Matejek Kazimierz, Sak Janina, Sak Czesław, Sroka Stanisław.

      10. W tym tygodniu w ramach kolędy zapraszamy parafian na Mszę św. według następującego porządku:

 

             04.01.2021 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od Szkoły po Kościół po obu stronach

 

             05.01.2021 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od Kościoła do P. Buczyńskich po obu stronach

 

             09.01.2021 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Wszystkie domy za autostradą.


Uroczystość Świętej Rodziny

 1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Na Sumie odnowimy przyrzeczenia małżeńskie i będziemy modlić się w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas.

 

 1. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy na godz. 16.00 na Mszę św. i nabożeństwo, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

 

 1. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

 

 1. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 6.30 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny a po niej Różanie wynagradzający. Od godziny 8.00 odwiedzimy chorych, którzy potwierdzili przed Świętami chęć skorzystania z posługi kapłańskiej.

 

 1. Przyszła niedziela to pierwsza Niedziela miesiąca. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych.

 

 1. W tym roku duszpasterskim nie będzie tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej
  („od drzwi do drzwi”). Dla podtrzymania więzi z wiernymi zapraszamy na Mszę św. do kościoła rodziny z kolejnych części naszej parafii. Będzie msza św. o godz. 18.00 w intencji zaproszonych parafian oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Będzie też obrzęd poświecenia wody, którą trzeba przynieść, aby potem z niej korzystać w domu. Po powrocie do domu zachęcamy do modlitwy rodzinnej i wykorzystania przekazanej broszury kolędowej.

 

 1. 7. Dla przypomnienia zapraszamy parafian według następującego porządku:

 

                28.12.2020 g.18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od P. Słoninów do P. Dziadowców.

 

                29.12.2020 g. 18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od. P. Niedzielskich do P. Głowackich

 

               30.12.2020 g. 18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej:  P. Szymaszków do P. Błońskiego w tym Cieszęciny i pozostała część

                                                      Woli Żyrakowskiej

 

               02.01.2021 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od P. Rodzoniów do szkoły po obu stronach

 

 1. W tym tygodniu patronują nam:

           – w poniedziałek 28 grudnia – Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia

                                                                            na świat Zbawiciela;

          – w sobotę 2 stycznia – Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła.

 

 1. Serdecznie dziękuję za ofiary inwestycyjne. Ofiary złożyły: Ciemiorek Julia i Stanisław, Szacik Władysław i Zenon, Ślęzak Ryszard i Lucyna.

 

 1. Za sprzątanie w ubiegłym tygodniu dziękuję następującym rodzinom: Dolczak Tadeusz, Dolczak Michał, Gruszka Andrzej, Ćwik Robert.

 

 1. Do sprzątania w najbliższą sobotę i następny poniedziałek bardzo proszę następujące rodziny: Bała Lucyna, Bała Aneta, Patla Edmund, Węgrzyn Andrzej, Pleban Marcin.

 

 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.