Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2023-04-01, Sobota, Rok A, I, V Tydzień Wielkiego Postu
Ez 37, 21-28
Jr 31
Ez 18, 31ac
J 11, 45-57
2023-04-02, Niedziela, Rok A, I, Niedziela Palmowa
Iz 50, 4-7
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)
Flp 2, 6-11
Flp 2, 8-9
Mt 26, 14 – 27, 66
2023-04-03, Poniedziałek, Rok A, I, Wielki Tydzień
Iz 42, 1-7
Ps 27
--
J 12, 1-11

Wydarzenia

 

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

PORZĄDEK  ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

 

4  MAJ  2022 R.

 

godz.   7.00 –  8.00  od p. Buczyńskich do Ośrodka Zdrowia

 

godz.   8.00 -   9.00  od. P. Stręków do p. Muchów oraz od p. Kujawskich do p. Plutów

 

godz.   9.00 – 10.00 od p. Wójcików do p. Madejów oraz od p. Rzeczyckich do p. Belcarzów

 

godz. 10.00 – 11.00 od p. Pastułów do p. Kawalców oraz od p. Sroków do p. Dziurgotów

 

godz. 11.00 – 12.00 od p. Stolarczyków do p. Bonarków oraz od p. Ślęzaków do p. Drobotów

 

godz. 12.00 – 13.00 od p. Żyrkowskich do p. Klisiewiczów oraz od. P. Drągów do Szkoły

 

godz. 13.00 – 14.00 Kolonia Żyrakowska oraz od P. Klisiów do p. Mierzwów

 

godz. 14.00 – 15.00 od p. Niedzielskich do p. Głowackich

 

godz. 15.00 – 16.00 od p. Szymaszków do p. Trojanów oraz Kolonia Woli Żyrakowskiej
                                 od p. Słoninów do p. Dziadowców

 

godz. 16.00 – 17.00 od p. Szeszeniów do p. Szkutaków, Brzeziny oraz od p. Baranów
                                 do p. Drobotów

 

godz. 17.00 – 17.55   Kręgi Domowego Kościoła


STUDIA W TARNOWIE

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na 5 letnie studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone  dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Nasza Uczelnia, daje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem promuje nauczanie św. Jana Pawła II.

        

Od 8 października 2022 r. poszerzamy na Wydziale ofertę edukacyjną. Rozpoczną się 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli. Studia te przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli. Muszą oni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent takich studiów otrzymuje po 2 latach kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu religia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

 

Film o Wydziale na YouTubeX: https://youtu.be/oz-hfeWB7yk.

 

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl


Program Czuwania 2022

PORZĄDEK MODLITEWNEGO CZUWANIA

WIELKI PIĄTEK I WIELKA SOBOTA - 2022 r.

Żyraków

 

godz.   8.00 –  9.00  od p. Buczyńskich do Ośrodka Zdrowia

 

godz.   9.00 - 10.00  od. P. Stręków do p. Muchów oraz od p. Kujawskich do p. Plutów

 

godz. 10.00 – 11.00 od p. Wójcików do p. Madejów oraz od p. Rzeczyckich do p. Belcarzów

 

godz. 11.00 – 12.00 od p. Pastułów do p. Kawalców oraz od p. Sroków do p. Dziurgotów

 

godz. 12.00 – 13.00 od p. Stolarczyków do p. Bonarków oraz od p. Ślęzaków do p. Drobotów

 

godz. 13.00 – 14.00 od p. Żyrkowskich do p. Klisiewiczów oraz od. P. Drągów do Szkoły

 

godz. 14.00 – 15.00 Kolonia Żyrakowska oraz od P. Klisiów do p. Mierzwów

 

godz. 15.00 – 16.00 od p. Niedzielskich do p. Głowackich

 

godz. 16.00 – 17.00 od p. Szymaszków do p. Trojanów oraz Kolonia Woli Żyrakowskiej
                                 od p. Słoninów do p. Dziadowców

 

godz. 17.00 – 18.00 od p. Szerszeniów do p. Szkutaków, Brzeziny oraz od p. Baranów
                                 do p. Drobotów

 

Wielki Czwartek i Piątek:

Godz. 21.00 – 22.00  MŁODZIEŻ

WIELKA  SOBOTA:

 

godz. 18.25 – 18.50  MŁODZIEŻ

 

godz. 18.00 – 18.25   ADORACJA  INDYWIDUALNA

 

ADORACJA  W  W. CZWARTEK  i W  W. PIĄTEK  DO  GODZ. 22.00


R E K O L E K C J E

20 – 23 marzec 2022 r.

 

 

 

NIEDZIELA   20. 03.   

 

godz.   8.00     Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 10.30     Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 12.00     Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 16.00     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

                             Msza św. recytowana

Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

 

PONIEDZIAŁEK   21. 03.                

 

godz.   7.00     Msza św. z nauką dla wszystkich

godz.   9.00    Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 16.00     Msza św. z nauką  – Szkoła Podstawowa

godz. 18.00     Msza św. z nauką dla wszystkich

                            Nauka rekolekcyjna dla małżonków /ojców i matek/

 

WTOREK    22. 03.           

 

godz.  7.00     Msza św.  z nauką dla wszystkich

godz.   8.00 09.30   SPOWIEDŹ

                        Przerwa

godz. 15.0016.00  SPOWIEDŹ  /dzieci i młodzież/

godz. 16.00     Msza św. z nauką  dla Szkoły Podstawowej

 

                                                               Przerwa

 

godz. 16.3018.00  SPOWIEDŹ

godz. 18.00     Msza św. z nauką  dla wszystkich

 

 

ŚRODA     10. 03.                ZAKOŃCZENIE

 

godz.   7.00      Msza św. z nauką dla wszystkich - zakończenie

godz.   9.00     Msza św. dla chorych i w podeszłym wieku

 

godz. 16.00     Msza św. z nauką  dla Szkoły Podstawowej – zakończenie

 

godz. 18.00      Msza św. z nauką dla wszystkich – zakończenie dla wszystkich


Spotkanie CARITASU

Jutro o godz. 17.30 spotkanie parafialnego zespołu Caritas. Na to spotkanie zapraszamy opiekuna Szkolnego Koła Caritas, Prezesów jesnostek OSP oraz sołtysów Woli Żyrakowskiej i Żyrakowa.


Życzenia

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Duszpasterze


D Y S P E N S A

 

W ostatnim dniu 2021 roku przypada piątek. Dlatego w związku z tą okolicznością, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęcam do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.

 

                                                                                                                                                                                                                    † Andrzej Jeż

                                                                                                                                                                                                          BISKUP TARNOWSKI


Zaproszenie na Msze św. dla poszczególnych rejonów parafii.

W związku z sytuacją pandemiczną również w tym roku, nie będzie tzw. kolędy 'od drzwi do drzwi'. Natomast zapraszamy naszych Parafian z poszczególnych rejonów parafii na Mszę św. o godz. 18.00 począwszy od 28 grudnia zgodnie z następującym porządkiem:

 

28.12.2021 g.18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od P. Słoninów do P. Dziadowców.

 

30.12.2021 g. 18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od. P. Niedzielskich do Głowackich

 

03.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej:  P. Szymaszków do P. Błońskiego w tym Cieszęciny i pozostała część Woli Żyrakowskiej

 

04.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od P. Rodzoniów do szkoły po obu stronach

 

10.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od Szkoły po Kościół po obu stronach

 

11.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Od Kościoła do P. Buczyńskich po obu stronach

 

13.01.2022 g. 18.00 Mieszkańcy Żyrakowa: Wszystkie domy za autostradą.

 

Informujemy, że istnieje możliwość odwiedzin kolędowych na indywidualne zaproszenie rodzin, które w ostatnich 2 latach przybyły do parafii i z okazji chęci poświęcenia nowego domu.  


Badania Mammograficzne

Ośrodek Diagnostyczny Fundacji  SOS Życie z Mielca,

zaprasza kobiety  do CYTOMAMMOBUSU

w dniu 17  listopada godz. 9-17  (RYNEK)

na

 bezpłatne badania mammograficzne na najnowocześniejszym i najlepszym cyfrowym mammografie
dla kobiet w wieku 50 - 69 lat

oraz na bezpłatne badania cytologiczne

dla kobiet w wieku 25 - 59 lat

            rejestracja telefoniczna pod numerem:   tel 17 582 40 60


KOMUNIKAT Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

Funkcjonariusze w całej Polsce otrzymują coraz więcej zgłoszeń od osób, wobec których przestępcy podejmowali próbę oszustwa. Jednak niektóre działania oszustów dochodzą do skutku. Stosowane przez przestępców metody z czasem zmieniają swoje oblicze. Z relacji świadków dzwoniące osoby przedstawiają się jako funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji lub Policji, którzy chcąc zapobiec utracie pieniędzy kontaktują się z rzekomą przyszłą ofiara oszustw... Informują rozmówcę o planowanym ataku hakerów na zgromadzone oszczędności na rachunku bankowym. Płynnie prowadzona rozmowa zmierza do przekazania informacji potrzebnych do dostępu do rachunku namierzonej osoby. A po uzyskaniu niezbędnych informacji oszuści odprowadzają pieniądze z rachunku. Przestępcy bezwzględnie wykorzystują ufność ludzi, którzy przelewają swoje oszczędności na wskazany bezpieczny rachunek bankowy. Na terenie Rzeszowa tylko w tym tygodniu, metodą „na policjanta' mieszkańcy stracili ponad milion złotych.

              Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Dębicy apeluje i przypomina, że żadna z formacji Policji nigdy nie zwracała się i nie zwraca do osób prywatnych o przekazanie czy też użyczenie pieniędzy w związku z prowadzonymi działaniami czy też operacjami policyjnymi. Ponadto, żadna z formacji policyjnych nie uzyskuje informacji o rachunkach bankowych, hasłach czy też nr PIN. Oszuści dzwoniąc do swoich ofiar i wprowadzają w błąd rozmówcę, scenariusze i fantazja dzwoniących jest nie ograniczona. Policja apeluje
o wzmożoną czujność i ostrożność.

             Apelujemy również do bliskich osób starszych zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im zagrożeniach, uczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, bądź dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie Państwo na osoby starsze, by kontaktowały się z Wami i pytały o rade.

                 W przypadku zaistnienia opisanych sytuacji prosimy o pilny kontakt z Policją pod nr tel. 997 lub 112.


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.